Przejdź do treści

O targach


INTARG - relacja, katalog, opinie o targach

 

 

17 Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2024

16 Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2023

 

 

Opinie o INTARG®:

The World Intellectual Property Organization (WIPO) 

We are delighted that INTARG® was a great success and for being able to be associated with this event that benefits innovators and businesses alike.  Marco Aleman, Director

 

 

 

Urząd Patentowy RP

Z satysfakcją obejmuję honorowym patronatem 17. edycję Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2024. Jednocześnie wyrażam przekonanie, ze dotychczasowe pozytywne efekty wspomnianej inicjatywy istotne przyczyniają się do popularyzacji osiągnięć licznych podmiotów zajmujących się tworzenie oraz wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, co sprzyja nawiązywaniu owocnych kontaktów między środowiskami nauki, biznesu i przemysłu, których współdziałanie jest konieczne dla dalszego rozwoju gospodarki.   

                                   Edyta Demby-Siwek, Prezes

 

International Federation of Inventors' Associations - IFIA

All events must follow the IFIA  events roll and do something that your organization will do. I would like to 

inform you that the IFIA fully support you and the INTARG for future.    Alireza Rastegar, President

 

 

 

World Invention Intellectual Property Associations

Thank you for your kind support for WIIPA, we are really appreciating it! To be honest, INTARG it is the best European expo which we haven’t ever join it before! Thanks for offer me so many experience for the expo, visit tour and special help for us.  Eddie Shih, Director

 

National Research Council of Thailand (NRCT):
I would like to congratulate on your successful event. We're really happy that we joined the INTARG this year and we had a pleasant stay in Poland.   
Dr. Wiparat De-ong, Director

 

 

 

 

 

Przewodniczący Międzynarodowego Jury:
Dla mnie udział w Targach i przewodniczenie Międzynarodowemu Jury było ogromnym zaszczytem w zakresie czynnego partycypowania w naukowej imprezie wystawienniczej o światowym poziomie. Podziwiam i dziękuję Pani Prezes i całemu Zespołowi za tak wybitny profesjonalizm w przygotowaniu i organizacji Targów. Cieszę się z perspektywy organizacji kolejnych 18-tych Targów i mam nadzieję, a nawet pewność, że Targi INTARG stanowić będą najważniejszą imprezę wystawienniczą na świecie poświęconą innowacji i wdrażaniu wyników badań naukowych. Deklaruję Pani Prezes swoją gotowość do udziału w kolejnych i następnych Targach INTARG. dr inż. Krzysztof Biernat prof. PIMOT Przewodniczący Międzynarodowego Jury

 

 

Professor Habilitated AugustinnSemenescu, University POLITEHNICA of Bucharest:
As a winner of 21 edition of LEADER OF INNOVATION INTARG 2023 CONTEST, I want to express my gratitude to President Barbara von Haller de Hallenburg and her team for the professional way of organizing this invention show. Each year INTARG provide new experiences and it is an excellent event that worth a lot to be participant. So, dear inventors I invite you to “ taste” INTARG! All the best to all

 

 

Yana Cheishvili, Head of the international department in UNESCO Center Junior Academy of Sciences of Ukraine:

I want to express my heartfelt gratitude for the opportunity to participate in the 16th International Invention and Innovation Show INTARG® 2023. It was an enriching experience, and our team is honored to have been a part of such a prestigious event. I would like to extend my sincere appreciation for the high level of organization and professionalism exhibited by your team. The support and promotion of innovations and inventions at INTARG® are commendable. The comprehensive program, including discussion panels, B2B meetings, networking opportunities, and artistic performances, created a pleasant atmosphere conducive to fruitful interactions and collaborations. I would like to congratulate you on the upcoming INTARG® 2024. The inclusion of this event as part of the 'Katowice European City of Science 2024' program is truly an honor. It showcases the significance of scientific research and innovation in shaping the future of our world. Our team is already looking forward to participating in INTARG® 2024. Once again, I express my deepest appreciation for the opportunity to be a part of INTARG® 2023. It was a privilege to showcase our innovations and inventions and connect with like-minded individuals in the field. Thank you for your tireless efforts in organizing such a remarkable event.  

 

Industrial Property Office, Patent Information Department

It was a pleasure for us to take part in this great event.   Eva Krovakov, Direktor

 

Prof Dr Abdulsada A.Rahi, Dean of College of Science Wasit University, Iraq:

Many thanks for your noble feelings and assistance. We are very happy and interest for attending highly valuable Scientific Show.

 


INTARG W LICZBACH

Poprzednia, XVII edycja Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2024 w skrócie

 

Targi INTARG® w trakcie wielu lat istnienia wypracowały sobie wysoką międzynarodową rangę, czego świadectwem jest coroczne ich wsparcie przez najwyższej rangi instytucje krajowe oraz międzynarodowe, w tym– jako jedyne targi w Polsce – przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO (jedną z 16 agend ONZ). W imprezie biorą udział w charakterze wystawców instytucje wspierające rozwój i wynalazczość, czołowe polskie jednostki sfery nauki (wyższe uczelnie, instytuty badawcze, instytuty PAN, ŚBŁ), innowacyjne przedsiębiorstwa oraz liczne delegacje zagraniczne.

 

ILOŚĆ WYSTAWCÓW ILOŚĆ WYNALAZKÓW ILOŚĆ KRAJÓW ILOŚĆ ODWIEDZAJĄCYCH
291 594 34 1240

 

17 EDYCJA TARGÓW INTARG® 2024:

 • wsparcie 27 wysokiej rangi instytucji i organizacji polskich i międzynarodowych
 • 291 wystawców stacjonarnych oraz online z 34 krajów: Belgia, Chiny, Chorwacja, Czechy, Filipiny, Francja,
  Grecja, Hiszpania, Hongkong, Indonezja, Iran, Japonia, Jemen, Kanada, Korea, Laos, Litwa, Łotwa, Makau,
  Malezja, Maroko, Niemcy, Polska, Rumunia, Sri Lanka, Sudan, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turcja, Ukraina,
  USA, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • 594 wynalazków i innowacji
 • 51 jurorów z 18 krajów, reprezentujących świat nauki, przemysłu i biznesu
 • 24 konferencji i paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli nauki i biznesu
 • 34 panelistów
 • 1244 odwiedzających

O Targach INTARG

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® to networkingowa platforma promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług z różnych branż i dziedzin. Wydarzenie prezentuje potencjał i dorobek myśli technologicznej i nauki, tj. wynalazków, technologii i usług kierowanych do przemysłu i gospodarki. Uzyskany przez Katowice prestiżowy tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024 jest potwierdzeniem, iż lokalizacja tego wydarzenia w stolicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) jest najwłaściwszym miejscem dla wydarzenia prezentującego przyszłość świata w oparciu o innowacje i badania naukowe. W programie imprezy znajdzie się m.in. Konkurs z wysokiej rangi nagrodami i medalami, spotkania networkingowe. Podczas Targów będzie można wziąć udział w panelach tematycznych poświęconych synergii nauki i przemysłu, transferowi wiedzy i technologii, a także modelom finansowania badań naukowych i wdrożeń w przemyśle. 

 

Program INTARG® 2024 LINK

Program konferencji INTARG® 2024 LINK


Branże i Sektory

BRANŻE:

 • Środowisko / Ekologia / Zrównoważony rozwój
 • Biotechnologia / Nanotechnologia / Chemia
 • Przemysł (Maszyny i urządzenia przemysłowe, Inżynieria, Metalurgia, Elektryczność i elektronika, Energetyka, Przemysł włókienniczy, Przemysł spożywczy, Budownictwo)
 • Transport i logistyka (Przemysł samochodowy, lotniczy i morski, Opakowania, Przechowywanie, itp.)
 • IT
 • Zdrowie i medycyna; Zdrowa żywność 
 • Opieka społeczna, praca społeczna, usługi społeczne
 • Bezpieczeństwo i dostępność
 • Innowacje społeczne 
 • Sport, rehabilitacja, rekreacja, wychowanie fizyczne, turystyka, fitness
 • Edukacja i Pedagogika
 • Przedmioty codziennego użytku (Biżuteria, Hobby, Dekoracje/Design, Gry/Zabawki, Dom i ogród)
 • Usługi / Doradztwo / Ubezpieczenia / Finanse / Zarzadzanie
 • Nowe modele biznesowe oraz organizacyjne
 • oraz kategoria 'Młody Wynalazca'

STREFY

Przestrzeń targów INTARG® 2024 podzielona została na strefy:

 • ekspozycyjną, ze stoiskami branżowymi, narodowymi i instytucjonalnymi oraz z sektorami Młody Wynalazca & Start-up International, Giełda TOP Wynalazków
 • Konferencji i paneli dyskusyjnych
 • Networking - International Matchmaking Event INTARG®

START-UP INTERNATIONAL & MŁODY WYNALAZCA 

prezentacja innowacyjnych produktów stworzonych przez młodych i kreatywnych przedsiębiorców oraz młodzież szkolną.

 

GIEŁDA TOP WYNALAZKÓW 

prezentacja rozwiązań nagrodzonych na międzynarodowych targach wynalazczości w 2023 roku.

 

KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE 

omawiające istotne zagadnienia dla synergii nauki i gospodarki, transferu technologii, tworzenia przyjaznych ekosystemów innowacji. Program bloków konferencyjnych będzie podany wkrótce.

 

NETWORKING 

 • międzynarodowe spotkania B2B „International Matchmaking Event INTARG® 2024”. Więcej o B2B w zakładce dedykowanej temu wydarzeniu. 
 • rozmowy brokerskie (udział zarezerwowany dla uczestników VIP)

EXHIBITORS

Representatives of many countries around the world, representing:

 • units of the sphere of science
 • SME's and large enterprises
 • start-ups, young inventors
 • institutions and other entities supporting or cooperating with science, local authorities
 • industrial associations and chambers
 • entities offering advisory, financial, etc. services

KONFERENCJA

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI 2024 zostanie przedstawiony w późniejszym terminie

 

Tematyka konferencji i paneli dyskusyjnych porusza kluczowe tematy z obszaru synergii nauki z biznesem, w tworzeniu nowych technologi i innowacyjnych rozwiazań wszystkich dziedzin życia od przemysłu po medycynę. To również szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony właności intelektualnej. Wstęp jest bezpłatny.

Partner Merytoryczny i główny organizator konferencji - Politechnika Śląska we współpracy z Polską Izbą Rzeczników Patentowych.

 

Program konferencji poprzedniej edycji INTARG 2023 do pobrania


rozmowy b2b

Międzynarodowe spotkania B2B „International Matchmaking Event INTARG® 2024

to była doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, pozyskania partnerów międzynarodowych, osiągnięcia sukcesu rynkowego. 

Odbyły się one na stoisku Wystawcy lub w strefie B2B, a także w formie online z partnerami, którzy nie zdołali przyjechać do Katowic. Uczestnictwo w spotkaniach było BEZPŁATNE. Ilość uczestników (oferentów) jest ograniczona, a Wystawcy INTARG® mieli pierwszeństwo w tym zakresie.
Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji: LINK

 

Organizatorem spotkań B2B był Enterprise Europe Network - partner INTARG®- największa międzynarodowa sieć wsparcia dla biznesu z kontaktami w 60 krajach. 


O konkursie INTARG

Wystawcy INTARG® mieli możliwość zgłoszenia prezentowanych rozwiązania (technologii, wyrobów i usług) do konkursu INTARG®, w ramach którego zostały one poddane ocenie międzynarodowego jury.

 

Główne kryteria oceny rozwiązań:

poziom innowacyjności, zapotrzebowanie rynku na dany produkt, porównanie z odpowiednikami światowymi, poziom gotowości technicznej TRL, możliwości wdrożenia i komercjalizacji, efekty ekonomiczne i społeczne, itp.

 

Nagrody Jury:

 • Grand Prix INTARG®
 • Najlepszy Wynalazek Zagraniczny
 • Najlepszy Wynalazek INTARG® EKO
 • Nagroda Przewodniczącego Międzynarodowego Jury
 • Nagrody Platynowe
 • Nagrody Diamentowe
 • Wyróżnienia za rozwiązanie o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL
 • Medale złote, srebrne i brązowe

Nagrody i wyróżnienia ufundowane przez patronów i partnerów:

 

 • Ministra Nauki (w ramach Giełdy TOP Wynalazków)
 • Urzędu Patentowego RP
 • Urzędu Patentowego Republiki Czeskiej
 • Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO (w kilku kategoriach)
 • Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA
 • Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości
 • Naczelnej Organizacji Technicznej NOT
 • Polskiej Izby Ekologii
 • Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
 • Narodowej Rady Tajlandii ds. Badań
 • Światowego Stowarzyszenia ds. Własności Intelektualnej WIIPA
 • Fundacji Polonia International z Belgii
 • delegacji zagranicznych z Tajwanu, Tajlandii, Tunezji Korei, Indonezji, Kanady, Francji, Iranu, Rumunii;

Targi INTARG®  była to również wspaniała okazja do uroczystego ogłoszenia wyników konkursów LIDER INNOWACJI® oraz MŁODY WYNALAZCA.

 

Gala finałowa 17 Edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2024

Gala finałowa odbyła się w dniu 23 maja 2024 r. W czasie uroczystości wręczone zostały najwyższej rangi nagrody. Wszystkie wyniki konkursu INTARG®  opublikowane zostały na stronie Wydarzenia.


O organizatorze

 

Eurobusiness-Haller prowadzi działalność od 1990 roku,
oferując pomoc w międzynarodowej promocji wynalazków i innowacji oraz organizując targi, konkursy i inne wydarzenia
w oparciu o ponad 30-letnią działalność w branży.  

Za swą działalność firma otrzymała liczne prestiżowe nagrody i wyróżnienia.

 

Działania swe realizuje samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, zwłaszcza z Fundacją Haller Pro Inventio, poprzez organizację:

 • Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® w Katowicach (w 2024 roku odbywa się ich 17 edycja)
 • konkursów promujących wynalazczość: LIDER INNOWACJI® oraz MŁODY WYNALAZCA
 • Giełdy Wynalazków – honorujących Polskich Ambasadorów Wynalazczości
 • udziału jednostek sfery nauki oraz podmiotów innowacyjnych w międzynarodowych targach wynalazczości oraz targach branżowych w wielu krajach
 • wyjazdowych misjach gospodarczych 
 • konferencjach, panelach, spotkaniach B2B 

EUROBUSINESS-HALLER jest oficjalnym przedstawicielem na Polskę:

 • międzynarodowych targów  wynalazczości: CONCOURS LEPINE we Francji, EUROINVENT w Rumunii, KIDE na Tajwanie, JDIE w Japonii, IPITEX w Tajlandii, ICan w Kanadzie, INNOVERSE w USA, IID w Indonezji, TESLA w Serbii, IDEA w Turcji, i innych.
 • branżowych międzynarodowych targów: GLOBAL INDUSTRIE Francja, EQUIP’HOTEL Francja; PSI Niemcy, VISCOM Włochy i innych.

EUROBUSINESS-HALLER jest członkiem:

Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA, Światowego Stowarzyszenia Wynalazczości i Własności Intelektualnej WIIPA, Fundacji Polonia International, Federacji Producentów i Wynalazców Francji AIFF, Polskiej Izby Ekologii PIE, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach RIG, Francuskiej Federacji Wynalazców FFI.

 

Za działalność na rzecz międzynarodowej promocji polskiej nauki i wynalazczości Firma otrzymała liczne prestiżowe nagrody i wyróżnienia:

 • Odznaka „Zasłużony dla Wynalazczości”/ Prezes Rady Ministrów RP, Warszawa
 • List gratulacyjny Ministra Gospodarki RP z okazji jubileuszu działalności proeksportowej, Warszawa
 • Wyróżnienia i dyplomy Ministra Nauki, Warszawa
 • Europejska Gwiazda Wielkiego Oficera Orderu Wynalazczości/ Komisja Odznaczeń Belgii, Belgia
 • Order Oficerski „Pro Scienta et Innovatio”/ Rumuńskie Forum Wynalazców
 • Nagroda specjalna za międzynarodową promocję wynalazczości/ Innova, Walencja
 • Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości/ Komisja Odznaczeń Francuskiej Federacji Wynalazców, Paryż
 • Nagroda Ambasadora Regionu Liège/Belgii, Bruksela
 • Honorowy medal im. Adama Graczyńskiego/ Centrum Innowacji Klubu Techniki i Racjonalizacji, Urząd Wojewódzki Katowice
 • Nagroda „Promeritus”/ Instytutu Wspólnoty Europejskiej dla Promocji Działań Komercyjnych w Dziedzinie Wynalazczości, Bruksela
 • Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości/ Komisja Odznaczeń Belgii, Bruksela
 • Dyplomy Uznania Ministra Nauki/ Przewodniczącego Komitet Badań Naukowych, Warszawa

Polski
English
Facebook
youtube