Przejdź do treści

O targach


INTARG 2023 - relacja, katalog, opinie o targach

 

 

16 Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2023

 • Relacja: LINK 
 • Katalog online: LINK 
 • Opinie o wydarzeniu:

 

 

The World Intellectual Property Organization (WIPO) 

'We are delighted that INTARG® 2023 was a great success and for being able to be associated with this event that benefits innovators and businesses alike.'

Marco Aleman

 

 

 

 

 

Urząd Patentowy RP

'Z satysfakcją obejmuję honorowym patronatem XVII edycję Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2024. Jednocześnie wyrażam przekonanie, ze dotychczasowe pozytywne efekty wspomnianej inicjatywy istotne przyczyniają się do popularyzacji osiągnięć licznych podmiotów zajmujących się tworzenie oraz wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, co sprzyja nawiązywaniu owocnych kontaktów między środowiskami nauki, biznesu i przemysłu, których współdziałanie jest konieczne dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki.'

Edyta Demby-Siwek

 

 

 

International Federation of Inventors' Associations - IFIA

'All events must follow the IFIA  events roll and do something that your organization will do. I would like to 

inform you that the IFIA fully support you and the INTARG for future.'

Alireza Rastegar

 

 

 

World Invention Intellectual Property Associations

'Thank you very much for your kind support for WIIPA, we are really appreciating it! To be honest, this year INTARG it is the best European expo which we haven’t ever join it before! thanks for offer me so many nice experience for the expo, city tour and special help for us. '

Eddie Shih

 

National Research Council of Thailand (NRCT):
'I would like to congratulate on your successful event. We're really happy that we joined the INTARG this year and we had a pleasant stay in Poland.'

Dr. Wiparat De-ong

 

 

 

 

 

 

Professor Habilitated AugustinnSemenescu, University POLITEHNICA of Bucharest:
'As a winner of 21 edition of LEADER OF INNOVATION INTARG 2023 CONTEST, I want to express my gratitude to President Barbara von Haller de Hallenburg and her team for the professional way of organizing this invention show. Each year INTARG provide new experiences and it is an excellent event that worth a lot to be participant. So, dear inventors I invite you to “ taste” INTARG! All the best to all'

 

 

 

 

 

 

Yana Cheishvili, Head of the international department in UNESCO Center Junior Academy of Sciences of Ukraine:

I want to express my heartfelt gratitude for the opportunity to participate in the 16th International Invention and Innovation Show INTARG® 2023. It was an enriching experience, and our team is honored to have been a part of such a prestigious event. I would like to extend my sincere appreciation for the high level of organization and professionalism exhibited by your team. The support and promotion of innovations and inventions at INTARG® are commendable. The comprehensive program, including discussion panels, B2B meetings, networking opportunities, and artistic performances, created a pleasant atmosphere conducive to fruitful interactions and collaborations. I would like to congratulate you on the upcoming INTARG® 2024. The inclusion of this event as part of the 'Katowice European City of Science 2024' program is truly an honor. It showcases the significance of scientific research and innovation in shaping the future of our world. Our team is already looking forward to participating in INTARG® 2024. Once again, I express my deepest appreciation for the opportunity to be a part of INTARG® 2023. It was a privilege to showcase our innovations and inventions and connect with like-minded individuals in the field. Thank you for your tireless efforts in organizing such a remarkable event.  

 

 

Industrial Property Office, Patent Information Department

'It was a pleasure for us to take part in this great event.'

Eva Krovakova

 

Prof Dr Abdulsada A.Rahi, Dean of College of Science Wasit University, Iraq:

Many thanks for your noble feelings and assistance. We are very happy and interest for attending highly valuable Scientific Show.


O Targach INTARG

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® to networkingowa platforma promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług z różnych branż i dziedzin. Wydarzenie prezentuje potencjał i dorobek myśli technologicznej i nauki, tj. wynalazków, technologii i usług kierowanych do przemysłu i gospodarki.  Lokalizacja tej imprezy w Katowicach jest najwłaściwszym miejscem dla organizacji owego wydarzenia i realizacji jego misji. W programie imprezy znajdzie się m.in. Konkurs z cenionymi przez jego laureatów nagrodami i medalami, spotkania networkingowe. Podczas Targów będzie można wziąć udział w panelach tematycznych poświęconych synergii nauki i przemysłu, transferowi wiedzy i technologii, a także modelom finansowania badań naukowych i wdrożeń w przemyśle. 

 

Program INTARG® 2023 zamieszczony jest w części 'DLA ZWIEDZAJĄCYCH' < LINK>

 


O konkursie INTARG

Wystawcy INTARG® mają możliwość zgłoszenia prezentowanych rozwiązania (technologii, wyrobów i usług) do konkursu INTARG®, w ramach którego zostaną one poddane ocenie międzynarodowego jury.

 

Główne kryteria oceny rozwiązań:

poziom innowacyjności, zapotrzebowanie rynku na dany produkt, porównanie z odpowiednikami światowymi, poziom gotowości technicznej TRL, możliwości wdrożenia i komercjalizacji, efekty ekonomiczne i społeczne, itp.

 

Nagrody Jury:

 • Grand Prix INTARG®
 • Najlepszy Wynalazek Zagraniczny
 • Nagroda Przewodniczącego Międzynarodowego Jury
 • Nagrody Platynowe - dla najlepszych wynalazków/innowacji w branży
 • Nagrody Diamentowe 'Pro Societas Bono'
 • Wyróżnienia za rozwiązanie o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL
 • Medale złote, srebrne i brązowe

Nagrody i wyróżnienia ufundowane przez patronów i partnerów:

 • Ministerstwa Edukacji i Nauki (Giełda TOP Wynalazków)
 • Urządu Patentowego RP 
 • Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO (w kilku kategoriach)
 • Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA,
 • Światowego Stowarzyszenia ds. Własności Intelektualnej WIIPA
 • Naczelnej Organizacji Technicznej NOT 
 • Polskiej Izby Ekologii PIE
 • Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
 • delegacji zagranicznych
 • i wiele innych

Targi INTARG® to również wspaniała okazja do uroczystego ogłoszenia wyników konkursów LIDER INNOWACJI® oraz MŁODY WYNALAZCA.

 

Gala finałowa 17 Edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2024

Gala finałowa odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. W czasie uroczystości wręczone zostaną najwyższej rangi nagrody. Wszystkie wyniki konkursu INTARG® zostaną opublikowane na stronie Wydarzenia.


KONFERENCJA

Konferencja targów INTARG 2023 porusza kluczowe tematy z obszaru synergii nauki z biznesem, w tworzeniu nowych technologi i innowacyjnych rozwiazań wszystkich dziedzin życia od przemysłu po medycynę. To również szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony właności intelektualnej. Wstęp jest bezpłatny.

Partner Merytoryczny i główny organizator konferencji - Politechnika Śląska

 

Program konferencji INTARG 2023 do pobrania

 

 

PROGRAM KONFERENCJI 2024 zostanie przedstawiony w późniejszym terminie

 

 


rozmowy b2b

Międzynarodowe spotkania B2B „International Matchmaking Event INTARG® 2024

to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, pozyskania partnerów międzynarodowych, osiągnięcia sukcesu rynkowego. 

Odbywać się one będą na stoisku Wystawcy lub w strefie B2B, a także w formie online z partnerami, którzy nie zdołają przyjechać do Katowic. Uczestnictwo w spotkaniach jest BEZPŁATNE. Ilość uczestników (oferentów) jest ograniczona, a Wystawcy INTARG® mają pierwszeństwo w tym zakresie.
Zapraszamy do rejestracji: <LINK>

 

Organizatorem spotkań B2B jest Enterprise Europe Network - partner INTARG®- największa międzynarodowa sieć wsparcia dla biznesu z kontaktami w 60 krajach. 


Sektory

INTARG® EKO (zielone technologie w energetyce, przemyśle, transporcie i życiu codziennym).

Sektor ten jest odpowiedzią na potrzeby transformacji ekologicznej i osiągnięcie neutralności klimatycznej, a w tym zapobieganie:

 • globalnemu ociepleniu
 • pogarszaniu jakości życia i wzrostom chorób cywilizacyjnych
 • zmianom klimatycznym ziemi
 • degradacji naszej planety

więcej o INTARG EKO <LINK>

 

INNOWACJE SPOŁECZNE

prezentacja projektów służących rozwiązywaniu problemów społecznych na poziomie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym, wynikających: ze zmian klimatycznych, demograficznych, z potrzeby ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia człowiekowi bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.

 

START-UP INTERNATIONAL oraz MŁODY WYNALAZCA 

prezentacja innowacyjnych produktów stworzonych przez młodych i kreatywnych przedsiębiorców oraz młodzież szkolną.

 

GIEŁDA TOP WYNALAZKÓW 

prezentacja rozwiązań nagrodzonych na międzynarodowych targach wynalazczości w 2023 roku.

 

KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE 

omawiające istotne zagadnienia dla synergii nauki i gospodarki, transferu technologii, tworzenia przyjaznych ekosystemów innowacji. Program bloków konferencyjnych będzie podany wkrótce.

 

NETWORKING 

 • międzynarodowe spotkania B2B „International Matchmaking Event INTARG 2024”. Więcej o B2B w zakładce dedykowanej temu wydarzeniu. 
 • rozmowy brokerskie (udział zarezerwowany dla uczestników VIP)

INTARG W LICZBACH

Poprzednia, XVI edycja Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2023 w skrócie

 

Targi INTARG® w trakcie wielu lat istnienia wypracowały sobie wysoką międzynarodową rangę, czego świadectwem jest coroczne ich wsparcie przez najwyższej rangi instytucje krajowe oraz międzynarodowe, w tym– jako jedyne targi w Polsce – przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO (jedną z 16 agend ONZ). W imprezie biorą udział w charakterze wystawców instytucje wspierające rozwój i wynalazczość, czołowe polskie jednostki sfery nauki (wyższe uczelnie, instytuty badawcze, instytuty PAN, ŚBŁ), innowacyjne przedsiębiorstwa oraz liczne delegacje zagraniczne.

 

ILOŚĆ WYSTAWCÓW ILOŚĆ WYNALAZKÓW ILOŚĆ KRAJÓW ILOŚĆ ODWIEDZAJĄCYCH
237 590 44 6000

 

16 EDYCJA TARGÓW INTARG® 2023:

 • wsparcie 25 wysokiej rangi instytucji i organizacji polskich i międzynarodowych
 • 237 wystawców stacjonarnych oraz online z 44 krajów: Albania, Andora, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Chorwacja, Czechy, Filipiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Hongkong, Indie, Indonezja, Iran, Japonia, Jemen, Kanada, Korea, Laos, Litwa, Łotwa, Makau, Malezja, Maroko, Niemcy, Polska, Rumunia, Serbia, Singapur, Słowacja, Sri Lanka, Sudan, Tadżykistan, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turcja, Ukraina, USA, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • 590 wynalazków i innowacji
 • 43 jurorów z 14 krajów, reprezentujących świat nauki, przemysłu i biznesu
 • 12 konferencji i paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli nauki i biznesu

INTARG W MEDIACH

   
   
logo-gmu-5 eurogospodarka-logo-www-red-retina
tvs-logo-retina (1) pobrane
politechnika_sl_logo_poziom_en_rgb 50a0e7a8d6cf6_o_full
logo-citt_CENTRUM_INKUBACJI_ok_bez_tla  
   
   
   
   

               

 

 

strona 48

*Logotypy są odnośnikami do artykułów

 


Wystawcy

WYSTAWCY TARGÓW INTARG TO:

 • czołowe jednostki sfery nauki (wyższe uczelnie, instytuty: badawcze, PAN, ŚBŁ)
 • przedsiębiorstwa MŚP oraz duże przedsiębiorstwa
 • start-upy, młodzi wynalazcy
 • instytucje i inne podmioty wspierające lub współpracujące z nauką, samorządy
 • stowarzyszenia i izby przemysłowe
 • podmioty oferujące usługi doradcze, finansowe, itp.

BRANŻE:

 • Środowisko / Ekologia / Zrównoważony rozwój
 • Biotechnologia / Nanotechnologia / Chemia
 • Przemysł (Maszyny i urządzenia przemysłowe, Inżynieria, Metalurgia, Elektryczność i elektronika, Energetyka, Przemysł włókienniczy, Przemysł spożywczy, Budownictwo)
 • Transport i logistyka (Przemysł samochodowy, lotniczy i morski, Opakowania, Przechowywanie, itp.)
 • IT
 • Zdrowie i medycyna; Zdrowa żywność 
 • Opieka społeczna, praca społeczna, usługi społeczne
 • Bezpieczeństwo i dostępność
 • Innowacje społeczne 
 • Sport, rehabilitacja, rekreacja, wychowanie fizyczne, turystyka, fitness
 • Edukacja i Pedagogika
 • Przedmioty codziennego użytku (Biżuteria, Hobby, Dekoracje/Design, Gry/Zabawki, Dom i ogród)
 • Usługi / Doradztwo / Ubezpieczenia / Finanse / Zarzadzanie
 • Nowe modele biznesowe oraz organizacyjne
 • oraz kategoria 'Młody Wynalazca'

LISTA WYSTAWCÓW:

<LINK>


Zwiedzający

Wszyscy zainteresowani innowacjami i wynalazkami, zarówno dla celów biznesowych, jak i poznawczych:

 • przedsiębiorcy różnych branż (przemysł, inwestorzy i inni) zainteresowane współpracą z nauką oraz rozszerzeniem oferty biznesowej o innowacyjne produkty, usługi, nowe technologie
 • brokerzy innowacji
 • podmioty obsługujące naukę i badania
 • przedstawiciele sfery nauki
 • instytucje wspierające biznes i innowacyjność
 • młodzież
 • media

Polski
English
Facebook
youtube