Przejdź do treści

"Nauka i innowacje narzędziem modernizacji gospodarki

oraz poprawy warunków i jakości życia”

 

XVI Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® odbędą się w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, w dniach 24 i 25 maja 2023. Jest to wydarzenie o szerokim zasięgu oddziaływania – interdyscyplinarnym, krajowym oraz międzynarodowym.

 

Targi INTARG® w trakcie wielu lat istnienia wypracowały sobie wysoką międzynarodową rangę, czego świadectwem jest coroczne ich wsparcie przez najwyższej rangi instytucje krajowe oraz międzynarodowe, w tym–jako nieliczne targi w świecie – przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO (jedną z 16 agend ONZ).

 

W imprezie biorą udział czołowe jednostki sfery nauki, innowacyjne przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże), start-upy, oraz instytucje wspierające rozwój i wynalazczość, w tym jej patroni i partnerzy oraz liczne delegacje zagraniczne. 

 

Wiodącym celem Targów jest prorynkowa promocja i komercjalizacja wynalazków i innowacji, transfer technologii, synergia nauki z przemysłem i tworzenie ekosystemu innowacji. Stanowią one platformę współpracy środowisk naukowych z przemysłem, upowszechniając dobre praktyki w tym zakresie, a także oferują pomoc w zdobywaniu funduszy na rozwój w oparciu o innowacyjność i nowe technologie.

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE, w tym:

 • Konkurs INTARG® - ocena wynalazków przez międzynarodowe jury oraz prestiżowe nagrody patronów i partnerów targów oraz Grand Prix i medale jury.

 • konferencja, panele dyskusyjne omawiające istotne zagadnienia dla synergii nauki i gospodarki, transferu technologii, tworzenia przyjaznych ekosystemów innowacji
 • spotkania B2B i networking koktajl
 • Inauguracja oraz gala finałowa z uroczystym wręczeniem najwyzszej rangi nagród i bogatą oprawą artystyczną

Do pobrania:

 

POPRZEDNIA, XV EDYCJA TARGÓW INTARG® 2022 W SKRÓCIE:

 • patroni i partnerzy XV edycji targów INTARG 2022 - LINK
 • partner Merytoryczny: Politechnika Śląska

 • wystawcy z 42 krajów

 • udział czołowych polskich jednostek sfery nauki, podmiotów gospodarczych, delegacji zagranicznych oraz wysokiej rangi polskich i międzynarodowych instytucji wspierających wynalazczość

 • prezentacja 506 wynalazków i innowacji

 • 41 renomowanych jurorów i ekspertów z 18 krajów LINK

 • 16 konferencji i paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli instytucji wspierających wynalazczość i rozwój, nauki oraz biznesu - LINK

 • prestiżowe nagrody i wyróżnienia, w tym Grand Prix, nagrody i dyplomy MEIN, WIPO, UP RP, IFIA, WIIPA, PIE, delegacji zagranicznych oraz medale jury LINK

 • wydarzenia towarzyszące: inauguracja i gala finałowa, networking cocktail, wycieczka - LINK 

 • liczne relacje i wywiady z wydarzenia w mediach

 • sprawozadnie z przebiegu XV edycji targów INTARG 2022 - LINK
 • katalog - LINK

 

 


PATRONI I PARTNERZY
XVI EDYCJI TARGÓW INTARG® 2023

Główny Partner i Główny Patron Honorowy
Główny Międzynarodowy Partner i Patron Honorowy
Współgospodarz
Międzynarodowy Patronat Honorowy
Międzynarodowe Wsparcie
Międzynarodowy Patronat Honorowy
Patronat

Partner merytoryczny

Partner strategiczny

Partner międzynarodowy

Partner

Partner

Patronat medialny
Nasi zagraniczni przedstawiciele i partnerzy
Polski
English
Facebook
youtube