Przejdź do treści

"Nauka i innowacje narzędziem modernizacji gospodarki oraz poprawy warunków i jakości życia”

 

W dniach 21, 22, 23 maja odbędą się w Katowicach 17 Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® - wydarzenie o szerokim zasięgu oddziaływania interdyscyplinarnym, krajowym oraz międzynarodowym. 

 

Targi INTARG® w trakcie wielu lat istnienia wypracowały sobie wysoką międzynarodową rangę, czego świadectwem jest coroczne ich wsparcie przez najwyższej rangi instytucje krajowe oraz międzynarodowe. Główny patronat honorowy nad INTARG® 2024 został przyznany po raz kolejny przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO (jedną  z 16 agend ONZ). W imprezie biorą udział czołowe jednostki sfery nauki, innowacyjne przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże), start-upy oraz instytucje wspierające rozwój i wynalazczość.

 

Mamy przyjemność poinformować, że INTARG 2024 zostanie włączony do programu imprez, jakie odbędą się w Katowicach w związku z uzyskaniem przez nie tytułu „Europejskiego Miasta Nauki 2024”. Tym samym kolejna edycja tego wydarzenia stanie się częścią prestiżowego europejskiego programu prezentującego przyszłość świata w oparciu  o badania naukowe i innowacje - zaprezentuje osiągnięcia badawcze i naukę jako narzędzie poprawy jakości życia, środowiska i zdrowia społeczeństwa.

 

Wiodącym celem Targów jest prorynkowa promocja i komercjalizacja wynalazków i innowacji róznych dziedzin i branż oraz transfer technologii. Stanowią one platformę współpracy środowisk naukowych z przemysłem, a także oferują pomoc w zdobywaniu funduszy na rozwój w oparciu o innowacyjność i nowe technologie. W programie Targów znajdą się między innymi:

 • konkursy wynalazków (ocena przez międzynarodowe jury): INTARG®, Młody Wynalazca oraz Lider Innowacji®
 • konferencje i panele dyskusyjne
 • międzynarodowe rozmowy B2B (International Matchmaking Event)
 • uroczyste otwarcie wydarzenia z obecnością przedstawicieli władz i gości VIP
 • gala finałowa z wręczeniem nagród najwyższej rangi 
 • networking cocktail
 • bogata oprawa artystyczna i atrakcje towarzyszące

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami wystawców INTRAG ® 2023 - LINK

 

Do pobrania:

Międzynarodowe Targi Ekologii INTARG® EKO

 

Międzynarodowe Targi Ekologii INTARG® EKO narodziły się z rozwijającego się przez lata sektora ekologicznego w ramach Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG®.

W 2023 Targi te wypracowały sobie własne miejsce w kalendarzu targów branżowych. To ewolucja, która doprowadziła do powstania INTARG EKO - targów będących odpowiedzią na potrzeby transformacji ekologicznej i osiągnięcie neutralności klimatycznej, a w tym zapobieganie 

 • globalnemu ociepleniu
 • zmianom klimatycznym na Ziemi
 • pogarszaniu się jakości życia i chorobom cywilizacyjnym
 • degradacji naszej planety.

 

PATRONI I PARTNERZY
XVII EDYCJI TARGÓW INTARG® 2024

Główny Partner i Główny Patron Honorowy
Główny Międzynarodowy Partner i Patron Honorowy
Współgospodarz
Międzynarodowy Patronat Honorowy
Międzynarodowe Wsparcie
Patronat honorowy
Patronat

Partner merytoryczny

Partner

Partner

Partner kulturalny

Partner międzynarodowy

Partner biznesowy

Międzynarodowy Patronat Medialny

Patronat medialny
Nasi zagraniczni przedstawiciele i partnerzy
Polski
English
Facebook
youtube