Przejdź do treści

"Nauka i innowacje narzędziem modernizacji gospodarki

oraz poprawy warunków i jakości życia”

 

XVI Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® odbędą się w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, w dniach 24 i 25 maja 2023. Jest to wydarzenie o szerokim zasięgu oddziaływania – interdyscyplinarnym, krajowym oraz międzynarodowym.

 

Targi INTARG® w trakcie wielu lat istnienia wypracowały sobie wysoką międzynarodową rangę, czego świadectwem jest coroczne ich wsparcie przez najwyższej rangi instytucje krajowe oraz międzynarodowe, w tym–jako nieliczne targi w świecie – przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO (jedną z 16 agend ONZ).

 

W imprezie biorą udział czołowe jednostki sfery nauki, innowacyjne przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże), start-upy, oraz instytucje wspierające rozwój i wynalazczość, w tym jej patroni i partnerzy oraz liczne delegacje zagraniczne. 

 

Wiodącym celem Targów jest prorynkowa promocja i komercjalizacja wynalazków i innowacji, transfer technologii. Stanowią one platformę współpracy środowisk naukowych z przemysłem, a także oferują pomoc w zdobywaniu funduszy na rozwój w oparciu o innowacyjność i nowe technologie. 

 

Tegoroczna edycja targów została wzbogacona o strefę INTARG® EKO (zielone technologie w energetyce, przemyśle, transporcie i życiu codziennym).

Jest ona odpowiedzią na potrzeby transformacji ekologicznej i osiągnięcie neutralności klimatycznej, a w tym zapobieganie:

 • globalnemu ociepleniu
 • pogarszaniu jakości życia i wzrostom chorób cywilizacyjnych
 • zmianom klimatycznym ziemi
 • degradacji naszej planety

Nowością tegorocznej edycji targów będą międzynarodowe spotkania B2B „International Matchmaking Event INTARG® 2023” organizowane przez Enterprise Europe Network, największą na świecie sieć wsparcia dla biznesu. Więcej o B2B INTARG: LINK

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE INTARG® 2023:

 • Konkurs INTARG® - ocena wynalazków przez międzynarodowe jury oraz prestiżowe nagrody patronów i partnerów targów oraz Grand Prix i medale jury.
 • konferencja, panele dyskusyjne
 • spotkania B2B „International Matchmaking Event INTARG 2023”. (panel rejestracji udziału w spotkaniach będzie wkrótce dostępny na www.intarg.pl.)
 • networking koktajl
 • inauguracja oraz gala finałowa z uroczystym wręczeniem najwyższej rangi nagród i bogatą oprawą artystyczną

Do pobrania:

 

POPRZEDNIA, XV EDYCJA TARGÓW INTARG® 2022 W SKRÓCIE:

 • sprawozadnie z przebiegu XV edycji targów INTARG 2022 LINK
 • udział czołowych polskich jednostek sfery nauki, podmiotów gospodarczych, delegacji zagranicznych oraz wysokiej rangi polskich i międzynarodowych instytucji wspierających wynalazczość

 • prezentacja 506 wynalazków i innowacji

 • 16 konferencji i paneli dyskusyjnych  - LINK

 • prestiżowe nagrody i wyróżnienia, w tym Grand Prix, nagrody i dyplomy MEIN, WIPO, UP RP, IFIA, WIIPA, PIE, delegacji zagranicznych oraz medale jury LINK

 • wydarzenia towarzyszące: inauguracja i gala finałowa, networking cocktail, wycieczka - LINK 

 • liczne relacje i wywiady z wydarzenia w mediach

 • katalog - LINK

 

 


PATRONI I PARTNERZY
XVI EDYCJI TARGÓW INTARG® 2023

Główny Partner i Główny Patron Honorowy
Główny Międzynarodowy Partner i Patron Honorowy
Współgospodarz
Międzynarodowy Patronat Honorowy
Międzynarodowe Wsparcie
Patronat honorowy
Patronat

Partner merytoryczny

Partner strategiczny

Partner

Partner międzynarodowy

Partner kulturalny

Partner biznesowy

Sponsor

Międzynarodowy Patronat Medialny

Patronat medialny
Nasi zagraniczni przedstawiciele i partnerzy
Polski
English
Facebook
youtube