Przejdź do treści

Relacja z Targów INTARG® 2021 Online

 

W dniach od 15 do 16 czerwca już po raz  14. odbyły się Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2021 - ze względu na pandemię w formule online. 

 

INTARG® 2021 to możliwość prezentacji i promocji wynalazków i rozwiązań innowacyjnych na forum międzynarodowym, wymiany kontaktów naukowych i biznesowych pomiędzy przedstawicielami świata nauki, przemysłu, biznesu oraz finansów. To także możliwość zdobycia prestiżowych nagród i wyróżnień przyznawanych przez międzynarodowe jury oraz patronów i partnerów wydarzenia.

 

Targi INTARG® mają charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny - od medycyny i zdrowia, bezpieczeństwa, IT, po rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, a także dla życia codziennego.  Ich myślą przewodnią jest hasło „Innowacje motorem gospodarki”. Zgromadziły blisko 100 wystawców, prezentujących ponad 300 wynalazków i innowacji z aż 20 krajów i prawie wszystkich kontynentów.

 

Jak co roku, wysokiej rangi instytucje i organizacje krajowe i zagraniczne wsparły imprezę. Przyznane przez nie patronaty świadczą o renomie  i randze tego wydarzenia. 

Głównym patronem honorowym i partnerem Targów jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Głównym patronem Międzynarodowym jest Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WIPO. Współgospodarzem wydarzenia jest Miasto Katowice.


Goście honorowi i patroni INTARG® 2021 Online skierowali przesłania do wszystkich uczestników tej imprezy. Zapraszamy do ich lektury

 

 • Pan Robert Tomanek, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Pan Marco Aleman, Assistant Director General IP Word Intellectual Property Organisation WIPO
 • Pani Edyta Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP
 • Pan Alireza Rastegar Prezes Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczości IFIA
 • Pani Manli Hsieh, Prezes Światowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej i Wynalazczości
 • Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej
 • Pan prof. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych
 • Pan dr Marcin Krupa, Prezydent Katowic
 • Pan prof. Arkadiusz Mężyk, JM Rektor Politechniki Śląskiej
 • Pan Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • Pan Tomasz Zjawiony  Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 • Pan prof. Krzysztof Biernat Przewodniczący Międzynarodowego Jury
 • Pani Barbara Haller de Hallenburg-Illg Prezes Eurobusiness-Haller, organizatora targów INTARG®

 

Ze względu na pandemię wydarzenie odbyło się w formule online. Profesjonalna platforma internetowa obsługująca INTARG® umożliwiła – zarówno w części wystawienniczej, jak i konferencyjnej tej imprezy – szerokie możliwości prezentacji i promocji oferty wystawienniczej oraz globalny zasięg, interaktywny udział wszystkich uczestników wydarzenia w przestrzeni wirtualnej.

 

W ramach Partnerstwa Merytorycznego, Politechnika Śląska zorganizowała dwudniową konferencję połączoną z dyskusjami panelowymi pomiędzy naukowcami a przedstawicielami świata biznesu, pt.: „Priorytetowe Obszary Badawcze Politechniki Śląskiej szansą na synergię nauki z biznesem” - omawiającej niezwykle istotne zagadnienia z wielu obszarów tematycznych obrazującej wagę nauki zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym.

 

Wydarzenia towarzyszące targom INTARG® 2021:

 • Konferencje, prezentacje
 • Ocena wynalazków INTARG® 2021 przez Międzynarodowe Jury - rozmowy jurorów i ekspertów z wystawcami na stoiskach i w pokoju online eksperta
 • Giełda TOP Wynalazków
 • Ogłoszenie polskich laureatów nagród i wyróżnień Ministra Edukacji i Nauki za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki, a także za wynalazki najwyżej ocenione na arenie międzynarodowej w 2020 roku
 • Ogłoszenie wyników konkursu LIDER INNOWACJI® 2021
 • Ogłoszenie wyników konkursu Młody Wynalazca 2021
 • Ogłoszenie wyników konkursu INTARG® 2021

 

Wszystkie wydarzenia towarzyszące były tłumaczone symultanicznie na j. angielski

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA INTARG® 2021:

           

 • przyznane przez instytucje i podmioty polskie, międzynarodowe i zagraniczne:
 • Ministra Edukacji i Nauki
 • Prezesa Urzędu Patentowego RP
 • Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej NOT
 • Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA
 • Światowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej WIIPA
 • Prezesa Polskiej Izby Ekologii PIE
 • Delegacji zagranicznych – Stowarzyszeń i Izb Wynalazców z Francji, Rumunii, Tajwanu, Macau, Kanady
 • Politechniki z Bukaresztu
 • Fundację Haller Pro Inventio

 

 • przyznane przez międzynarodowe jury konkursu INTARG® 2021:
 • Grand Prix
 • Najlepszy wynalazek zagraniczny
 • Nagroda Przewodniczącego Jury
 • 12 nagród – medali platynowych
 • 3 nagrody-medali diamentowych
 • 3 nagrody za rozwiązanie o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL
 • Medale złote, srebrne i brązowe oraz dyplomy uczestnictwa

 

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem oraz do korzystania z nagrań video z przebiegu INTARG® 2021 oraz wydarzeń towarzyszących.

 

Katalog XIV Edycji Międzynarodowych Targów Wynalazczości INTARG® 2021 Online


 Organizator

Eurobusiness-Haller & Fundacja Pro Inventio

 


PATRONI I PARTNERZY XIV EDYCJI INTARG® 2021 ONLINE

Współgospodarz
Główny patronat honorowy oraz główny partner targów
Międzynarodowy patronat honorowy
Patronat honorowy
Patronat

Partner merytoryczny

Partner strategiczny

Partner

Partner

Partner międzynarodowy

Mędzynarodowy partner medialny

Partner technologiczny

Patronat medialny
Nasi zagraniczni przedstawiciele i partnerzy
Polski
English
Facebook
youtube