Przejdź do treści

Laureaci Intarg

Grand Prix INTARG 2021

.

Politechnika Śląska

Silesian University of Technology

Poland

za wynalazek:

Bezzałogowa platforma latająca z modułem dokującym do diagnostyki konstrukcji budowlanych

Unmanned aerial platform with docking module for diagnostics of building structures

 

                   

 

 


Najlepszy Wynalazek Zagraniczny 2021

.

University Politehnica of Bucharest,

Romania

za wynalazek:

Compositions and method for treating materials for the
development of (medical) protective devices with
antiviral and antimicrobial role

 


Nagroda Przewodniczącego Jury

.

Saba Highschool

Iran

za wynalazek:

Antibacterial and Herbal Extracts for Pressure Ulcers Patients


Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży

.

 

Chulalongkorn University,

Thailand

za wynalazek:

Moresil Gold: The Product Innovation Using Nutraceutical Delivery System
 on Improving Growth Performance of Broiler

 

EnSafe,

Poland
za wynalazek:

Krzesło ewakuacyjne FALCON - FALCON evacuation chair

 

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk,

Poland

za wynalazek:

System ICT bezpieczeństwa miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę
z zastosowaniem algorytmów analizy systemowej
 ICT system with algorithms for leak detection and localization
and improvement of water quality in municipal water supply network

 

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk,

Poland

za wynalazek:

Innowacyjne rozwiązania technologiczne dla nieorganicznych
i organicznych ogniw fotowoltaicznych
Innovative technological solutions for inorganic
and organic photovoltaic cells

 

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. ,

Poland

za wynalazek:

Przenośnik zgrzebłowy do prac ratowniczych typu PRJZR-400
Scraper conveyor for emergency rescue operation type PRJZR-400

 

 

Joint Stocks Company Research and Design Institute for Information Technology,
Signalling and Telecommunications on Railway Transport (JSC NIIAS),
subsidiary of JSC RZD

Russia

za wynalazek:

System for technical and commercial monitoring of train condition

 

Politechnika Śląska

Silesian University of Technology

Poland

za wynalazek:

Bezzałogowa platforma latająca z modułem dokującym do diagnostyki konstrukcji budowlanych

Unmanned aerial platform with docking module for diagnostics of building structures

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,

Poland

za wynalazek:

Zrobotyzowany strzelecki system treningowy PIAP MOBI TARGET

Robotic shooting training system PIAP MOBI TARGET

 

University Politehnica of Bucharest,

Romania

za wynalazek:

Compositions and method for treating materials for the development

of (medical) protective devices with antiviral and antimicrobial role

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

Poland

za wynalazek:

Biopoliol obniżający palność na bazie oleju z gorczycy białej (Sinapis alba)
dedykowany sztywnym piankom poliuretanowym dla budownictwa

Flame-retardant bio-polyol based on white mustard (Sinapsis Alba)
seed oil dedicated to production of rigid polyurethane foams for civil engineering

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,

Poland

za wynalazek:

Urządzenie i sposób palenia ziaren

Device and method of roasting grains

 

Yango University

China

za wynalazek:

An Intelligent Ozone Disinfection Equipment


Nagroda Diamentowa 'Pro Societas Bono'

.

 

Guangzhou Panyu Polytechnic,
China

za wynalazek:

A Wearable Emotion Detector

 

 

MERA SYSTEMY,

Poland

za wynalazek:

Stacjonarne i mobilne automaty biletowe,
opłatomaty, totemy, przesyłkomat.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

Poland

za wynalazek:

Egzoszkielet na staw łokciowy


wyróżnienie za rozwiązanie o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL

Aqustec Sp. z o.o. ,

Poland

za wynalazek:

Budka telefoniczna jednoosobowa HIDE

Single phone booth HIDE

 

MERA SYSTEMY,

Poland

za wynalazek:

Stacjonarne i mobilne automaty biletowe, opłatomaty, totemy, przesyłkomat

Stationary and mobile ticket machines, payment machines, totems, parcel locker

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

za wynalazek:

Zrobotyzowany strzelecki system treningowy PIAP MOBI TARGET

Robotic shooting training system PIAP MOBI TARGET


Medale - złote, srebrne, brązowe

Przyznane medale INTARG® 2021 widnieją przy opisie każdego nagrodzonego wynalazku w zakładce 'WYNALAZKI'


Pozostałe nagrody i wyróżnienia

.


Lider Innowacji 2021

.

 

 

Kapituła Konkursu przyznała

tytuł i godło promocyjne

LIDERA INNOWACJI®2021

następującym osobom i instytucjom:

 

 

Kategoria: Pro publico bono

Manli Hsieh
Prezes World Invention Intellectual Property Associations WIIPA
Taiwan

za

szczególne zasługi i wieloletnią działalność pro publico bono w zakresie międzynarodowego rozwoju wynalazczości, transferu technologii, ochrony własności intelektualnej oraz szerokiego upowszechniania kultury innowacyjności.

 

Kategoria: Jednostka sfery nauki

Polska Akademia Nauk,

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych

za
działalność naukową o dużym znaczeniu dla rozwoju nauk medycznych, zwłaszcza z zakresu technologii medycznych, poprzez opracowanie nowatorskich w skali światowej technologii wytwarzania nowej generacji w pełni biozgodnych systemów chirurgicznych, szczególnie stentów do zastosowania w angioplastyce wieńcowej;

wybitne osiągniecia naukowe i promocję Polski w świecie jako kraju o dużym potencjale intelektualnym i innowacyjnym

 

Kategoria: Menadżer Innowacji

Centrum Inkubacji I Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

za

wiodącą rolę w usprawnianiu wdrażania wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej. Swoją działalność koncentruje na promocji wykorzystywania wyników badań naukowych 
w nowoczesnej gospodarce, animowaniu współpracy badawczej i technologicznej oraz wsparciu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. 

Działalność Centrum obejmuje w szczególności: upowszechnianie postaw proinnowacyjnych w środowisku naukowym Uczelni,
identyfikowanie projektów o potencjale wdrożeniowym, opracowywanie oferty technologicznej Uczelni w zakresie projektów o potencjale wdrożeniowym,
dbanie o ochronę prawną dóbr intelektualnych Uczelni zgodnie z przepisami polskiego prawa o własności przemysłowej i zarządzeniami wewnętrznymi,    
realizację procesu komercjalizacji projektów Uczelni o potencjale wdrożeniowym.

 

Kategoria: Kobieta Wynalazca

dr hab. inż. Joanna Ortyl

prof. Politechniki Krakowskiej

za

działalność naukowo-badawczą, której owocem są liczne publikacje, patenty, wzory użytkowe, projekty wynalazcze oraz praktyczne zastosowania i wdrożenia przemysłowe,
szczególnie w dziedzinie fotochemii – obejmującej procesy fotopolimeryzacji w układach polimerowych i fotochemiczne procesy przebiegające w cząsteczkach organicznych.

wysokiej rangi krajowe i międzynarodowe nagrody i wyróżnienia
przyznane za działalność naukową i prowdrożeniową

 

Kategoria: START-UP, typu spin-off

Spółka Photo4Chem Sp. z o. o.
za

wzorcową działalność prorynkową, bazującą na współpracy z jednostkami sfery nauki, zwłaszcza z Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej,
w celu komercjalizacji projektów konstruktorskich z zakresu inżynierii chemicznej i inżynierii mechanicznej,

dotyczących rozwiązań technologicznych nowej aparatury i urządzeń dedykowanych do druku 3D.

 

Kategoria: Firma innowacyjna

InnerWeb Sp. z o.o.

za

działalność  innowacyjną z zakresu Przemysłu 4.0, której celem jest opracowanie i wdrożenie pierwszego na świecie w pełni autonomicznego systemu informatycznego o nazwie: InnerWeb®
zapewniającego postęp w procesach i procedurach organizacyjnych zakładu przemysłowego, w tym: geolokalizację urządzeń i narzędzi;
dostęp do dokumentacji, raportów przedsiębiorstwa; podniesienie bezpieczeństwa pracy i produktywności pracowników oraz usprawnienie zarządzania zakładem.

 

Kategoria: Produkt

AQUSTEC Sp. z o.o

za innowację

Budka telefoniczna HIDE Phone Booth

łatwą w montażu, modułową kabinę akustyczną, zapewniającą optymalne warunki do prowadzenia rozmów telefonicznych i telekonferencji w ciszy i poczuciu prywatności,
zwiększając komfort i higienę pracy w biurach, budynkach użyteczności publicznej i halach produkcyjnych.

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONURSU LIDERA INNOWACJI®2021

 

 

 

 


Młody wynalazca 2021

LAUREACI KONKURSU MŁODY WYNALAZCA 2021

 

I miejsce

Mikołaj Lech i Patryk Łodkowski

Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK 'Jędrusie' w Połańcu

za innowację

„Bezpieczny Przejazd Kolejowy”

 

 

 

II miejsce

Łukasz Kunat i Kamil Skałbania

Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK 'Jędrusie' w Połańcu

za innowację

„Widzisz Reagujesz Żyjesz”

 

 

 

III miejsce

Zofia Chrapko
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu
za innowację

„Prototyp urządzenia informującego
o kradzieży pojazdu samochodowego wraz z jego lokalizacją”

 

 

 

Wyróżnienie

Marcel Gorczyca

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

za innowację
Filament do drukarek 3D pozyskany
z plastikowych butelek”

 

 

 

Wyróżnienie

Sebastian Kura i Paweł Orlik

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju, Technikum nr 4

za innowację

„Technical Classes Simulator”

 

Ogłoszenie wyników Konkursu Młody Wynalazca 2021

 


Polski
English
Facebook
youtube