Przejdź do treści

Laureaci Intarg

Grand Prix INTARG 2023

.

 

CHDE POLSKA S.A

 

Urządzenie do terapii

 

Urządzenie kliniczne do multiterapii fizykalnej z potwierdzonymi zastosowaniami do leczenia zmian o charakterze kontuzji, w tym z infekcją ropną, jak również schorzeń typu odleżyny. Aktualnie brak na rynku tego typu opracowań potrzebnych w chirurgii, kardiochirurgii czy ginekologii. Aparatura stwarza również możliwości terapii nowotworów metodą fotodynamiczną dzięki zastosowania wewnątrz komory światła o adekwatnej do fotouczulacza długości fali. Zastosowanie dwu form tlenu: ozonu i tlenu pod ciśnieniem umożliwia poprawę procesów gojenia trudno gojących się zainfekowanych ran. Zastosowanie przeciwbólowe zmiennych pól magnetycznych umożliwia redukcję leków przeciwbólowych.


Najlepszy Wynalazek Zagraniczny INTARG 2023

.

King Mongkut's University of Technology Thonburi

 

Peripheral Stent for Stenosis in Hemodialysis Arteriovenous Fistula Made from Shape Memory Alloys

 

This invention addresses the problem of stenosis in kidney disease patients undergoing hemodialysis. Chronic kidney disease affects approximately 10% of the world's population, and in Thailand alone, 8 million patients suffer from this condition. Stenosis of the access vascular can make hemodialysis difficult for these patients, leading to increased morbidity and medical costs. However, a new stent made from nickel-titanium (NiTi) is now available, providing an alternative to using balloons for opening up narrowed or blocked blood vessels. The stent's braiding pattern offers flexibility and conformability to the shape of the blood vessel, while its blunt distal design reduces the risk of damaging the blood vessel. This stent not only improves blood flow and provides support for the vascular system during procedures like dialysis, but also offers size customization to fit the anatomical characteristics of Asian patients. The development of local stent production in the region has helped to increase access to medical devices and reduce costs for patients.

 

 


Pozostałe nagrody przyznane przez Międzynarodowe Jury INTARG 2023

 

 

Nagroda Przewodniczącego Międzynarodowego Jury

 

Advanced Diagnostic Equipment Sp z o.o.

 

Sposób przetwarzania danych biomarkera oddechu, przenośne urządzenie do analizy zawartości analitu i stężenia biomarkera
oraz produkt programu komputerowego.

 

Nagrody Platynowe 

 

King Mongkut's University of Technology Thonburi

Peripheral Stent for Stenosis in Hemodialysis Arteriovenous Fistula Made from Shape Memory Alloys

 

ENVIFORM a.s.

Weighing rolling stock on the move using optical fibers

 

Politechnika Śląska

Autonomiczny system sterowania procesami wytwarzania i dystrybucji ciepła zapewniającego poprawę efektywności energetycznej i wydajności produkcji.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Wielofunkcyjny kompozytowy materiał implantacyjny do wypełnień ubytków kostnych i regeneracji tkanki kostnej

 

Podkarpackie Centrum Innowacji sp. z o.o.

Inteligentny system sterowania indywidualną retencją wód deszczowych dla systemów kanalizacyjnych

 

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

Nietoksyczne światłoutwardzalne plomby dentystyczne nowej generacji o niskim skurczu polimeryzacyjnym

 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu.
Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii

UROGRAFT: Implant for the urinary bladder reconstruction 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sztuczny mięsień rękawicy rehabilitacyjnej

 

The First Institute Researchers and Inventors in I.R.IRAN

A Prediction Algorithm for Determining the Optimized Cost-Effectiveness of Advanced Tumors Treatment

 

CHDE POLSKA S.A

Urządzenie do terapii

 

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk

Sposób wytwarzania płatkowego grafenu bezpośrednio z grafitu mineralnego

 

Graphene Light Project Sp. z o.o.

Sposób i urządzenie do wytwarzania wodoru

 

 

Nagrody Diamentowe ' pro societas bono'

 

Politechnika Śląska

System autonomicznych lamp VIS/UV-C z czujnikami dla adaptacji warunków pracy i bezprzewodową transmisją danych pomiarowych i sterujących

 

Uniwersytet SWPS

Czatbot Terapeutyczny Fido

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Indywidualny aparat oddechowy codziennego użytku z aktywnym systemem wymuszenia cyrkulacji oraz systemem filtracji

 

TAIWAN MATH/SCIENCE CIRCLE (TWMC)

Child Reminder System for Vehicles

 

PKN ORLEN

Sposób otrzymywania węglanów cyklicznych 

 

Wyróżnienia za rozwiązanie o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 

   Ceramiczny wypełniacz hydroksyapatytowy o potencjalnym zastosowaniu w medycynie regeneracyjnej tkanki kostnej

 

 Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.  

Amazon Monitron

 

Akademia Nauk Stosowanych im Stanisława Staszica w Pile /Hydro Extrusion Poland Sp. z o.o.

 INTERAKTYWNA APLIKACJA DLA OPTYMALIZACJI MATRYCY STANDARDÓW PAKOWANIA 

   PRZEZNACZONEJ DO WYBORU KODU PAKOWANIA WYROBÓW GOTOWYCH 

                           

Medale złote, srebrne i brązowe

Informacja o medalach złotych, srebrnych i brążowych, przyznanych przez międzynarodowe jury INTARG 2023 jest podana przy opisie poszczególnych nagrodzonych rozwiązań. Patrz lista wynalazków <LINK>

 


Nagrody ufundowane przez patronów honorowych i partnerów INTARG 2023

 

Nagrody Urządu Patentowego RP 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy      

Innowacyjne rozwiązanie osi Z w układzie frezarki górnowrzecionowej – zduplikowana oś Z – sterowana numerycznie oraz pasywnie

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

PIAP TRM - Taktyczny Robot Miotany

 

 

 

Nagrody Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO (w kilku kategoriach)

 

Politechnika Śląska, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A.

Optomechaniczny przetwornik do pomiaru stopnia wydłużenia kompensatora na gazociągach przesyłowych

 

Politechnika Lubelska 

Układ chłodzenia magazynu energii za pomocą wody wodociągowej

 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii  

Agro SyderoFERT

 

The First Institute Researchers and Inventors in I.R.IRAN

 Intelligent system and program for monitoring the baggage loading process of passengers at the airport

 

Agnieszka Greszta MSc Eng., Anna Dąbrowska PhD Eng., Sylwia Krzemińska PhD Eng.,

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

  Innowacyjna kamizelka ciepłochronna z funkcją termoregulacji

 

 

Nagrody Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA

 

National Institute for Research & Development in Chemistry and Petrochemistry - ICECHIM Bucharest

Process and Absorbent Material for Absorption of Organic Pollutants from Aqueous Solutions

 

Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o

Amazon Monitron

 

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Warstwy tlenkowe do zastosowań w stomatologii i implantologii

 


 

INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE PATENT  AWARD

&

THE CZECH METALLURGICAL SOCIETY AWARD

 

Center of Excellence in DNA Barcoding of Thai Medicinal Plant, Department of Pharmacognosy &
Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Thailand

Rapid DNA immunochromatographic assay for detection of toxic Aristolochia species, the plants responsible for aristolochic acid nephrotoxic

 

Taiwan Math/Science Circle (TWMC)

Elevator entertainment and hygiene co-system

 

Instytut Techniki Górniczej KOMAG; Firma Innowacyjno-Wdrożeniowa ELEKTRON S.C.

Dysza wodna samoczyszcząca KMG-EWS / KMG-EWS self-cleaning water nozzle

 

THAILAND AWARD FOR THE BEST INTERNATIONAL INVENTION & INNOVATION

National Research Council of Thailand

 

The First Institute Researchers and Inventors in I.R.IRAN

Signature copying machine with the ability to handwrite (signature) of the person taken with any pen, pencil, or even a marker on any even surface

 

TAIWAN MATH/SCIENCE CIRCLE (TWMC)

Child Reminder System for Vehicles

 

Nagrody Światowego Stowarzyszenia ds. Własności Intelektualnej WIIPA

 

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Warstwy tlenkowe do zastosowań w stomatologii i implantologii

 

Research Institute of Creative Education                   

MEASURING VISCOSITY OF A LIQUID BY ANALYZING BROWNIAN MOTION OF MICRO-SIZED PARTICLES IN AN OPTICAL TWEEZERS

 

Thammasat University, Thailand

Cell matrix herbs solution for brain nourishing

 

IFAI & Ibn Tofail University, Marocco

Medical Lobby

 

Nagroda Naczelnej Organizacji Technicznej NOT 

 

 

Politechnika Śląska

Sposób wytwarzania warstwy TiAu o własnościach antykorozyjnych w zastosowaniach technicznych i biomedycznych

 

 

21-04-06-10-13-15-pa_1 (1)  

 

Nagrody Polskiej Izby Ekologii PIE

 

VSB - Technical University of Ostrava

Sposób uzyskiwania koncentratu żelaza z  żużli metalurgicznych

 

Podkarpackie Centrum Innowacji sp. z o.o. 

Inteligentny system sterowania indywidualną retencją wód deszczowych dla systemów kanalizacyjnych

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Opracowanie innowacyjnej technologii rozdziału granulatów kabli miedzianychpochodzących z recyklingu na czystą miedź (Cu) oraz pobiał (CuSn)
poprzez zastosowanie hybrydowych metod separacji

 

 

 

Nagrody Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

 

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. oraz Uniwersytet Rzeszowski  

                 Biokompatybilne nanomateriały na osnowie kwasu poli(3-hydroksymasłowego) jako potencjalne implanty kostne

 

First institute of inventors and reasearch of Iran (FIRI)

 Traffic Reduction System

 

The VSB - Technical University of Ostrava,Czech Republic

                    Technology for energy utilization of used polymeric parts from discarded cars

 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie   

Zastosowanie markerów mikroRNA do wykrywania obecności tętniaków aorty brzusznej  oraz sposób diagnozowania tętniaków aorty brzusznej

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

    Wielofunkcyjny kompozytowy materiał implantacyjny do wypełnień ubytków kostnych i regeneracji tkanki kostnej

 

 

The First Institute Researchers and Inventors in I.R.IRAN Award

 

King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand

Farming Unit for Disaster

 

Politechnika Poznańska

Innowacyjna metoda wykorzystująca technikę ewolucyjną do projektowania matryc jednokanałowych stosowanych
w procesie wytłaczania skrystalizowanego CO2 w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. 

 

Award of Polonia International Foundation from Belgium

Voucher na kilkudniową wizytę w Belgii w zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstwach przemysłowych, w instytucjach naukowych, w Parlamencie Europejskim

dla nastepujących osób:

Wcisło Szymon (Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny); Kamedulski Piotr (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Chemii / ICNT); Sawicki Kacper (Uniwersytet SWPS Wydział Psychologii); Pochwat Kamil (Podkarpackie Centrum Innowacji, Politechnika Rzeszowska Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury); Fronc Marcin (Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki); Isbrand Marek (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Materiałowej); Biernat Monika (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Sieć Badawcza Łukasiewicz); Bandzerewicz Aleksandra (Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny)

 

 

The French Federation of Inventions Award

 

Satriwithaya School

Aesthetic Innovation: The application of broken glass to the invention of Thai ancient glass (Kriab mirror)  for increase the value of Thai art

 

Doering & Partnerzy Sp. z o.o.

Sygnalista24.info – platforma zgłoszeniowa dla sygnalistów

 

 

AWARD OF TORONTO INTERNATIONAL SOCIETY OF INNOVATION & ADVANCED SKILLS TISIAS, CANADA

 

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

Turbinowy silnik ze spalaniem zewnętrznym 

 

Research Institute of Creative Education, Vietnam

Mesoporous silica impregnated  with N-(2-hydroxyethyl) ethylene diamine for CO2 capture

 

Junior Academy of Sciences of Ukraine

Reduction of the concentration of biogenic elements during purification of river waters with higher aquatic plants using a pontoon-type floating bioplateau


NAGRODY MINISTRA EDUKACJI I NAUKI ZA SZCZEGÓLNĄ AKTYWNOŚĆ W ZAKRESIE PROMOCJI POLSKIEJ NAUKI

 

logo ministra

NAGRODY MINISTRA EDUKACJI I NAUKI ZA SZCZEGÓLNĄ AKTYWNOŚĆ

W ZAKRESIE PROMOCJI POLSKIEJ NAUKI NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ W 2022 ROKU

 

 

zostały przyznane dla następujących instytucji: 

 

Politechnika Śląska

 

 

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 

 

DYPLOMY MINISTRA EDUKACJI I NAUKI ZA WYSOKIEJ RANGI MEDALE

UZYSKANE NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ W 2022 ROKU

 

zostały przyznane dla następujących instytucji: 

 

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 

Akademia Nauk Stosowanych Im. Stanisława Staszica w Pile

 

Bioengineering.pl Sp. z o. o.

 

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

 

 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wethegraphene Sp. z o. o.

 

 

Instytut Myśli Polskiej Im. Wojciecha Korfantego

 

 

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 

 

Politechnika Wrocławska

 

 

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

 

 

Piotr Sulecki

 

 

Polski Koncern Naftowy Orlen S. A.

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Autmatyki i Pomiarów PIAP

 

 

Advanced Diagnostic Equipment Sp. z o. o.

 

 


Godło Promocyjne i Tytuł Lider Innowacji 2023 - XXI edycja

 

    

XXI EDITION OF LEADER OF INNOVATION® 2023

CONTEST

 

The Honorary Patronage

The Minister of Education and Science Rebublic of Poland & The Ministry of Economic Development and Technology Rebublic of Poland 

 

 

Katowice City Council 

in the category 'Innovative Institution'

for
finnovative activities, including the creation and development of the Rawa.Ink Municipal Business Incubator,
dedicated to
small and medium-sized enterprises, start-ups and innovative entities

 

 

Ms Julia Chu, Director of the Taiwan Math Science Circle 

in the category 'Pro Publico Bono'

for

developing a system and implementing work to integrate national and international educational
resources to
provide multiple pathways for students' education, particularly in mathematics and natural science

 

 

Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.

in the category ' Innovative Product'

for
the development of a comprehensive 'Amazon Monitron' system for the detection of malfunctioning industrial machinery by capturing vibration and temperature data from equipment via wireless sensors, so that appropriate preventive maintenance
can be implemented to reduce unplanned downtime

 

 

Monika Knefel, Ph.D. 

in the category 'Innovation Manager'

for

the creation of the European Research Institute for Smart Specialisations and the implementation of R&D work and comprehensive services
dedicated to smart industries starting with an original idea and ending with market implementation as an 'Innovation Broker 2.0.',
resulting in more than fifteen patent applications, most of which have been implemented or are in the process of being implemented 
            

 

 

Marta Pokrywczyńska,  Professor Habilitatus Ph.D.   

in the category 'Female Inventor'

for

the innovative human bladder reconstruction product 'UROGRAFT', consisting of a biocompatible, biodegradable composite substructure
to induce regeneration
of the reconstructed bladder wall, available as a cell-free medical device product or combined with adipose tissue-derived
mesenchymal stem/progenitor cells (combined ATMP),
characterised by a unique bioconfiguration, favourable
3D structure, high biocompatibility and high regenerative potential

 

 

Augustin Semenescu, Professor Habilitated Doctor, M.Sc., B.Sc. (Engineering, Mathematics, Economics)

in the category 'Personality'

 

Vice Dean Materials Science & Engineering Faculty, University POLITEHNICA of Bucharest, Romania, EU

EU RFCS Programme Expert (TGS8)

Associate Member of Academy of Romanian Scientists

FULL Member of American Romanian Academy of Arts and Sciences

 

 

 


Polski
English
Facebook
youtube