Przejdź do treści

Laureaci Intarg

Grand Prix INTARG 2021

.

 

Politechnika Śląska

Silesian University of Technology

Poland

za wynalazek:

Bezzałogowa platforma latająca z modułem dokującym do diagnostyki konstrukcji budowlanych

Unmanned aerial platform with docking module for diagnostics of building structures

 

                   

 

 


Najlepszy Wynalazek Zagraniczny 2021

.

University Politehnica of Bucharest,

Romania

za wynalazek:

Compositions and method for treating materials for the
development of (medical) protective devices with
antiviral and antimicrobial role

 


Nagroda Przewodniczącego Jury

.

Saba Highschool

Iran

za wynalazek:

Antibacterial and Herbal Extracts for Pressure Ulcers Patients


Nagroda Specjalna Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO

 

 

 

Nagroda

Lidera Innowacji Społecznych

dla

 

Projektowanie z Perspektywą 60 Plus pod opieką: Iwona Benek, PhD i Agnieszka Labus, PhD;

za

Tworzenie innowacyjnych projektów dedykowanych dla osób powyżej 60 roku życia

 

Nagroda

Innowacje do Europejskiego Zielonego Ładu

dla

 

Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach

Grażyna Bartelmus, Rafał Sarzyński, Agnieszka Gąszczak, Mieczysław Jaroszyński, Manfred Jaschik

za

Innowację 'Biological Trickle-Bed Reactor For Gas Purification' ('Biologiczny reaktor trójciągowy do oczyszczania gazu')

 

Nagroda

Kobieta Wynalazca

dla

 

dr inż. Anetta Walawska z Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa

za

Działalność naukową o istotnym znaczeniu dla innowacyjnego rozwoju gospodarczego, która zaowocowała licznymi patentami oraz wieloma nagrodami polskimi i międzynarodowymi. Za praktyczne zastosowania i wdrożenia przemysłowe, zwłaszcza w dziedzinie tekstyliów ekologicznych.


Nagroda Diamentowa 'Pro Societas Bono'

.

 

Guangzhou Panyu Polytechnic,
China

za wynalazek:

A Wearable Emotion Detector

 

 

MERA SYSTEMY,

Poland

za wynalazek:

Stacjonarne i mobilne automaty biletowe,
opłatomaty, totemy, przesyłkomat.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

Poland

za wynalazek:

Egzoszkielet na staw łokciowy


Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży

.

 

Chulalongkorn University,

Thailand

za wynalazek:

Moresil Gold: The Product Innovation Using Nutraceutical Delivery System
 on Improving Growth Performance of Broiler

 

EnSafe,

Poland
za wynalazek:

Krzesło ewakuacyjne FALCON - FALCON evacuation chair

 

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk,

Poland

za wynalazek:

System ICT bezpieczeństwa miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę
z zastosowaniem algorytmów analizy systemowej
 ICT system with algorithms for leak detection and localization
and improvement of water quality in municipal water supply network

 

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk,

Poland

za wynalazek:

Innowacyjne rozwiązania technologiczne dla nieorganicznych
i organicznych ogniw fotowoltaicznych
Innovative technological solutions for inorganic
and organic photovoltaic cells

 

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. ,

Poland

za wynalazek:

Przenośnik zgrzebłowy do prac ratowniczych typu PRJZR-400
Scraper conveyor for emergency rescue operation type PRJZR-400

 

 

Joint Stocks Company Research and Design Institute for Information Technology,
Signalling and Telecommunications on Railway Transport (JSC NIIAS),
subsidiary of JSC RZD

Russia

za wynalazek:

System for technical and commercial monitoring of train condition

 

Politechnika Śląska

Silesian University of Technology

Poland

za wynalazek:

Bezzałogowa platforma latająca z modułem dokującym do diagnostyki konstrukcji budowlanych

Unmanned aerial platform with docking module for diagnostics of building structures

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,

Poland

za wynalazek:

Zrobotyzowany strzelecki system treningowy PIAP MOBI TARGET

Robotic shooting training system PIAP MOBI TARGET

 

University Politehnica of Bucharest,

Romania

za wynalazek:

Compositions and method for treating materials for the development

of (medical) protective devices with antiviral and antimicrobial role

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

Poland

za wynalazek:

Biopoliol obniżający palność na bazie oleju z gorczycy białej (Sinapis alba)
dedykowany sztywnym piankom poliuretanowym dla budownictwa

Flame-retardant bio-polyol based on white mustard (Sinapsis Alba)
seed oil dedicated to production of rigid polyurethane foams for civil engineering

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,

Poland

za wynalazek:

Urządzenie i sposób palenia ziaren

Device and method of roasting grains

 

Yango University

China

za wynalazek:

An Intelligent Ozone Disinfection Equipment


wyróżnienie za rozwiązanie o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL

Aqustec Sp. z o.o. ,

Poland

za wynalazek:

Budka telefoniczna jednoosobowa HIDE

Single phone booth HIDE

 

MERA SYSTEMY,

Poland

za wynalazek:

Stacjonarne i mobilne automaty biletowe, opłatomaty, totemy, przesyłkomat

Stationary and mobile ticket machines, payment machines, totems, parcel locker

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

za wynalazek:

Zrobotyzowany strzelecki system treningowy PIAP MOBI TARGET

Robotic shooting training system PIAP MOBI TARGET


Medale - złote, srebrne, brązowe

Przyznane medale INTARG® 2021 widnieją przy opisie każdego nagrodzonego wynalazku w zakładce 'WYNALAZKI'


Pozostałe nagrody i wyróżnienia

.

The Special Award of

France Federation of Inventors

for

 

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk,

Poland

for the invention:

Innovative technological solutions for inorganic and organic photovoltaic cells

 

The Special Award of

Haller Pro Inventio Foudation

for

 

PROJEKTOWANIE Z PERSPEKTYWĄ 60 PLUS

Poland

for the invention:

ROBO - asystent jako element wyposażenia centrum kontroli osoby starszej

 

The Special Award of

Special award of HIGH TRL LEVEL AWARD

for

 

Aqustec Sp. z o.o.

Poland

for the invention:

Single phone booth HIDE 

 

The Special Award of

Special award of HIGH TRL LEVEL AWARD

for

 

MERA SYSTEMY

Poland

for the invention:

Stacjonarne i mobilne automaty biletowe, opłatomaty, totemy, przesyłkomat. 

 

The Special Award of

Special award of HIGH TRL LEVEL AWARD

for

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Poland

for the invention:

Zrobotyzowany strzelecki system treningowy PIAP MOBI TARGET

 

The Special Award of

Special award of International Federation of Inventors' Associations  IFIA

for

 

Małopolskie Centrum Odnawialnych Żródeł Energii 'BioEnergia'

Poland

for the invention:

RUSTPOL- innowacyjny środek o działaniu poluźniającym skorodowane złącza, odrdzewiającym i konserwującym wszelkiego typu połączenia metalowe

 

The Special Award of

Special award of Polish Patent Office

for

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Poland

for the invention:

Innowacyjny system druku 3D w zawiesinach żeli usg i innych substancjach transparentnych, bazujący na monomerach katalizowanych promieniami UV

 

The Special Award of

Special award of Polish Patent Office

for

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Poland

for the invention:

Sposób otrzymywania nanokompozytów poli(chlorek winylu)/poli(octan winylu)- nanonapełniacz węglowy

 

The Special Award of

Special award of President of Polish Chamber of Ecology PIE

for

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)

Poland

for the invention:

PÓŁMASKA DO OCHRONY PRZED SMOGIEM

 

The Special Award of

Special award of President of Polish Chamber of Ecology PIE

for

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa

Poland

for the invention:

Ekologiczna odzież z bawełny organicznej zabarwionej barwnikami naturalnymi, chroniąca przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania UV oraz rozwojem mikroorganizmów

 

The Special Award of

Special award of President of the Federation of Engineering Associations  NOT

for

 

Politechnika Śląska

Poland

for the invention:

Nowa metoda otrzymywania kwasów karboksylowych

 

The Special Award of

Special award of Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills TISIAS, Canada

for

 

Petros Psyllos, Bialystok University of Technology

Poland

for the invention:

System głosowej komunikacji dla osób niepełnosprawnych

 

The Special Award of

Special award of University Politehnica Bucharest, Romania 

for

 

Politechnika Wrocławska

Poland

for the invention:

Niskotoksyczna kompozycja na bazie żywicy epoksydowej o wysokiej przyczepności do podłoża do wykonywania powłok ochronnych oraz sposób otrzymywania powłok ochronnych z wykorzystaniem kompozycji

 

 

The Special Award of

Special award of World Invention Intellectual Property Association  WIIPA

for

 

Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Maszyn

Poland

for the invention:

Zespół przekładni cięgnowych dla wózka inwalidzkiego z napędem ciągowym

 

The Special Award of

Special award of World Invention Intellectual Property Association  WIIPA

for

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 

Poland

for the invention:

Piasek/kruszywo ograniczające zarastanie biologiczne do spoinowania kostki brukowej 

 

The Special Award of

Special award of World Invention Intellectual Property Association  WIIPA

for

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

Poland

for the invention:

Sposób ochrony tworzywa drzewnego przed działaniem ognia, warstwa barierowa zabezpieczającą przed działaniem ognia, sposób otrzymywania warstwy barierowej zabezpieczającej przed działaniem ognia 

 

The Special Award of

Special award of World Invention Intellectual Property Association  WIIPA

for

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Poland

for the invention:

Sposób identyfikacji żywych, ptasich pierwotnych komórek płciowych


Lider Innowacji 2021

.

 

 

Kapituła Konkursu przyznała

tytuł i godło promocyjne

LIDERA INNOWACJI®2021

następującym osobom i instytucjom:

 

 

Kategoria: Pro publico bono

Manli Hsieh
Prezes World Invention Intellectual Property Associations WIIPA
Taiwan

za

szczególne zasługi i wieloletnią działalność pro publico bono w zakresie międzynarodowego rozwoju wynalazczości, transferu technologii, ochrony własności intelektualnej oraz szerokiego upowszechniania kultury innowacyjności.

 

Kategoria: Jednostka sfery nauki

Polska Akademia Nauk,

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych

za
działalność naukową o dużym znaczeniu dla rozwoju nauk medycznych, zwłaszcza z zakresu technologii medycznych, poprzez opracowanie nowatorskich w skali światowej technologii wytwarzania nowej generacji w pełni biozgodnych systemów chirurgicznych, szczególnie stentów do zastosowania w angioplastyce wieńcowej;

wybitne osiągniecia naukowe i promocję Polski w świecie jako kraju o dużym potencjale intelektualnym i innowacyjnym

 

Kategoria: Menadżer Innowacji

Centrum Inkubacji I Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

za

wiodącą rolę w usprawnianiu wdrażania wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej. Swoją działalność koncentruje na promocji wykorzystywania wyników badań naukowych 
w nowoczesnej gospodarce, animowaniu współpracy badawczej i technologicznej oraz wsparciu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. 

Działalność Centrum obejmuje w szczególności: upowszechnianie postaw proinnowacyjnych w środowisku naukowym Uczelni,
identyfikowanie projektów o potencjale wdrożeniowym, opracowywanie oferty technologicznej Uczelni w zakresie projektów o potencjale wdrożeniowym,
dbanie o ochronę prawną dóbr intelektualnych Uczelni zgodnie z przepisami polskiego prawa o własności przemysłowej i zarządzeniami wewnętrznymi,    
realizację procesu komercjalizacji projektów Uczelni o potencjale wdrożeniowym.

 

Kategoria: Kobieta Wynalazca

dr hab. inż. Joanna Ortyl

prof. Politechniki Krakowskiej

za

działalność naukowo-badawczą, której owocem są liczne publikacje, patenty, wzory użytkowe, projekty wynalazcze oraz praktyczne zastosowania i wdrożenia przemysłowe,
szczególnie w dziedzinie fotochemii – obejmującej procesy fotopolimeryzacji w układach polimerowych i fotochemiczne procesy przebiegające w cząsteczkach organicznych.

wysokiej rangi krajowe i międzynarodowe nagrody i wyróżnienia
przyznane za działalność naukową i prowdrożeniową

 

Kategoria: START-UP, typu spin-off

Spółka Photo4Chem Sp. z o. o.
za

wzorcową działalność prorynkową, bazującą na współpracy z jednostkami sfery nauki, zwłaszcza z Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej,
w celu komercjalizacji projektów konstruktorskich z zakresu inżynierii chemicznej i inżynierii mechanicznej,

dotyczących rozwiązań technologicznych nowej aparatury i urządzeń dedykowanych do druku 3D.

 

Kategoria: Firma innowacyjna

InnerWeb Sp. z o.o.

za

działalność  innowacyjną z zakresu Przemysłu 4.0, której celem jest opracowanie i wdrożenie pierwszego na świecie w pełni autonomicznego systemu informatycznego o nazwie: InnerWeb®
zapewniającego postęp w procesach i procedurach organizacyjnych zakładu przemysłowego, w tym: geolokalizację urządzeń i narzędzi;
dostęp do dokumentacji, raportów przedsiębiorstwa; podniesienie bezpieczeństwa pracy i produktywności pracowników oraz usprawnienie zarządzania zakładem.

 

Kategoria: Produkt

AQUSTEC Sp. z o.o

za innowację

Budka telefoniczna HIDE Phone Booth

łatwą w montażu, modułową kabinę akustyczną, zapewniającą optymalne warunki do prowadzenia rozmów telefonicznych i telekonferencji w ciszy i poczuciu prywatności,
zwiększając komfort i higienę pracy w biurach, budynkach użyteczności publicznej i halach produkcyjnych.

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONURSU LIDERA INNOWACJI®2021

 

 

 

 


Polski
English
Facebook
youtube