Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Powłoka na bazie żywicy epoksydowej

autorzy: mgr inż. Kamil Krzywiński, dr hab. inż. Łukasz Sadowski, profesor Politechniki Wrocławskiej.

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania posadzek epoksydowych, to jest przemysłowych posadzek złożonych z podłoża z betonu albo zaprawy oraz nałożonej na to podłoże powłoki epoksydowej.
Znane i stosowane są obecnie sposoby teksturowania powierzchni betonów i zapraw,
w których stwardniałą już powierzchnię podłoża przeznaczonego pod powłokę epoksydową teksturuje się przez frezowanie, szlifowanie, piaskowanie lub rowkowanie.
Znane i stosowane są również sposoby, w których powierzchnię świeżo ułożonego betonu lub zaprawy poddaje się teksturowaniu poprzez usuwanie powierzchniowej zaprawy
(w celu odsłonięcia kruszywa), realizowane poprzez przeciąganie po nawierzchni sztucznej trawy albo tkaniny jutowej lub szczotkowanie. Teksturowanie świeżego betonu według powyższej realizacji stosuje się głównie w odniesieniu do nawierzchni drogowych i ma na celu uzyskanie pożądanej szorstkości powierzchni, minimalizację hałasu na styku powierzchni
z oponą pojazdu, jak również odpowiednie odprowadzenie wody z nawierzchni. Niekiedy teksturowanie świeżo ułożonego betonu lub zaprawy jest stosowane jako wykańczanie powierzchni betonu architektonicznego.
Brak jest przykładów zastosowania teksturowania świeżo ułożonego betonu lub zaprawy w celu zwiększenia przyczepności nakładanej na beton lub zaprawę powłoki na bazie żywicy epoksydowej. Powłoki na bazie żywic epoksydowych są układane na podkładzie
z betonu lub zaprawy jako warstwa wykończeniowa posadzek przemysłowych. Aby powłoka wykonana na bazie tych środków uzyskała odpowiednią przyczepność do podkładu (zazwyczaj wartość średnia oceniana metodą odrywania powinna wynosić minimum 1,5 MPa,
a pojedyncze wyniki nie powinny być niższe niż 1,0 MPa), muszą zostać wykonane dwa zabiegi technologiczne. Najpierw wymaga się teksturowania stwardniałego betonu lub zaprawy poprzez piaskowanie lub śrutowanie wraz z dokładnym oczyszczeniem i odkurzeniem powierzchni. Następnie, na tak przygotowany podkład należy nanieść środek szczepny. Należy zauważyć, że podczas wykonywania tych zabiegów technologicznych istnieje ryzyko popełnienia błędów, a sam proces przygotowania stwardniałego betonu może odbyć się jedynie przy pomocy zmechanizowanego i specjalistycznego sprzętu. Częstym błędem jest niedokładne usunięcie pyłów lub innych luźnych fragmentów podłoża betonowego po obróbce powierzchni betonowej. Przyczynia się to do zmniejszenia przyczepności pomiędzy posadzką z żywicy epoksydowej, a powierzchnią betonu lub zaprawy. Ponadto obróbka stwardniałego betonu i jego oczyszczenie jest kosztowne i czasochłonne. Dlatego w ostatnich czasach poszukuje się rozwiązań mających na celu ich zredukowanie lub wyeliminowanie.
Celem wynalazku jest opracowanie sposobu teksturowania powierzchni świeżo ułożonego betonu lub zaprawy umożliwiającego uzyskanie wymaganej przyczepności powłoki do podłoża bez konieczności teksturowania stwardniałego betonu lub zaprawy poprzez obróbkę mechaniczną w postaci piaskowania lub śrutowania i nanoszenia środka sczepnego.
Przeprowadzone próby wykazały, że powyższe cechy posiada sposób według wynalazku.
Istotą wynalazku jest sposób teksturowania powierzchni świeżo ułożonego betonu lub zaprawy poprzez odciskanie (odbijanie) na powierzchni świeżo ułożonego betonu lub zaprawy tekstury w formie rozmieszczonych regularnie prostopadłych do siebie wgłębień w kształcie krzyżyków o szerokości od 2 do 6 mm, głębokości od 2 do 4 mm o długości od 20 do 28 mm w rozstawie od 24 do 34 mm.
Sposób według wynalazku jest łatwy w użyciu i może być stosowany w bardzo szerokim zakresie w warunkach przemysłowych. Wynalazek może znaleźć zastosowanie do teksturowania powierzchni świeżo ułożonego betonu lub zaprawy przed wykonywaniem powłok z żywic epoksydowych. Dzięki zastosowaniu opracowanego sposobu teksturowania możliwe jest uzyskanie wymaganej przyczepności powłoki do podłoża z betonu lub zaprawy bez konieczności teksturowania stwardniałego betonu lub zaprawy poprzez obróbkę mechaniczną w postaci piaskowania lub śrutowania i nanoszenia środka sczepnego. W efekcie zabieg ten zmniejsza możliwość powstawania luźnych fragmentów oraz drastycznie ogranicza wytwarzanie się pyłów na powierzchni podłoża. Zastosowanie teksturowania umożliwia skrócenie czasu realizacji przygotowania podłoża betonowego przed wylaniem posadzki epoksydowej.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube