Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

InnerWeb - e-pozwolenia na pracę i geolokalizacja w zakładzie przemysłowym

autorzy: mgr inż. Marcin Worecki mgr inż. Piotr Dąmbrowski mgr inż. Marcin Wójcik rozwój projektu: mgr inż. Bartłomiej Kaczmarczyk inż. Szymon Chlipp inż. Patrycjusz Nikrewicz lic. Janusz Żukowicz Adam Szubert mgr inż. Paweł Dziergas lic. Tomasz Knapczyk

InnerWeb® jest innowacyjnym systemem monitoringu w czasie rzeczywistym wewnątrz zakładu przemysłowego. Monitoring ten realizujemy poprzez odczytywanie sygnałów z nadajników rozmieszczonych na obiekcie przemysłowym. Każdy z obszarów posiada zdefiniowane ryzyka pracy, nakazy stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej, ma wyznaczoną osobę odpowiedzialną oraz zawiera dostęp do innych informacji powiązanych z tym obszarem. Ruch pracowników wewnątrz obiektu gdzie znajdują się nadajniki iBeacon BLE, odczytujemy za pomocą najmocniejszego odczytywanego sygnału jak również poprzez algorytm, który rozpoznaje lokalizację na podstawie sygnałów docierających z wielu nadajników na obiekcie. Wystarczy do tego urządzenie mobilne z aplikacją. Innowacyjnym aspektem całego systemu jest system ochrony PRZED-pożarowej. Napiszę to zdanie aby zaznaczyć, że jest to system działający jeszcze PRZED powstaniem pożaru i nie odnosi się do ochrony przeciwpożarowej, która ma zadanie zwalczać ogień i alarmować o jego istnieniu. Złożyliśmy wniosek patentowy do Europejskiego Urzędu Patentowego na system i metodę ochrony miejsca pracy z użyciem elektronicznych pozwoleń. Wszystko dzięki systemowi potwierdzenia obecności pracowników wbudowanego w InnerWeb®. Ochrona PRZED-pożarowa polega na wyeliminowaniu jednej z najczęstszych przyczyn powstawania pożarów w zakładach przemysłowych w kraju i na świecie. Początkiem 2021 roku powstał też elektroniczny moduł oceny ryzyka miejsca prowadzonych prac metodą „Risc Score” dla elektronicznych pozwoleń na prace i prac szczególnie niebezpiecznych, opracowany przy współpracy z ALSTOM KONSTAL S.A. w Chorzowie InnerWeb® powstał z myślą o usunięciu biurokracji w tym dziesiątek papierowych formularzy towarzyszących pracy inżynierów i specjalistów instalatorów w zakładach przemysłowych na całym świecie. Wymogi korporacyjne jak również ujęte w dyrektywach UE oraz rozporządzeniach i ustawach krajowych stawiają duży nacisk na dokumentowanie prowadzonych prac ich kontrolę oraz właściwe procedury postępowania oraz przekazu informacji, które redukują ryzyko powstania zagrożenia życia pracowników. W ostatnich latach ilość towarzyszącej dokumentacji realnie obniżyła produktywność co bezpośrednio wpływa na wysokość PKB generowane przez przemysł w każdym cywilizowanym kraju. Potwierdzenie obecności i monitoring pozwala również w InnerWeb® analizować ruch "żywej tkanki" zakładu czyli pracowników oraz narzędzi i urządzeń peryferyjnych, które znajdują się w ruchu wewnątrz monitorowanego obiektu. Analityka Ruchu pozwala również nadzorować i alarmować w przypadku prac prowadzonych samotnie - w pojedynkę. Wykrywanie bezruchu i wysyłanie zapytania czy nic się nie stało pozwala podnieść znacząco standardy bezpieczeństwa pracy takich pracowników. Korzyści wynikające z zastosowania InnerWeb: i. redukcja kosztów procesu wystawiania papierowych pozwoleń o 70%, ii. redukcja czasu poświęcanego na wystawianie pozwoleń o 92%, iii. redukcja ryzyka wystąpienia pożaru na zakładzie o ponad 20%, iv. redukcja strat w przezbrajaniu maszyn wynikłych z potrzeb poszukiwania narzędzi o 95%, v. wzrost produktywności inżynierów, menedżerów, pracowników utrzymania ruchu oraz pracowników firm zewnętrznych nawet o 20%, vi. redukcja ryzyka wystąpienia katastrofy naturalnej w zakładach objętych Dyrektywą Seveso III. InnerWeb® jest innowacją w skali światowej. Pozwala wykorzystać informacje z e-pozwoleń, geolokalizacji i zintegrować je z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zwyczajnego dnia na zakładach przemysłowych w Polsce, Europie i na świecie.

Poster

Przemysł

Medal


Srebrny Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 7-8 skala przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube