Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Nowa generacja biokompatybilnych markerów do detekcji i terapii nowotworów

autorzy: Jarosław Kaszewski, Julita Rosowska, Bartłomiej S. Witkowski, Marek Godlewski - Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, 02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46 Paula Kiełbik, Jarosław Olszewski, Michał M. Godlewski - Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Opracowaliśmy nową generację markerów fluorescencyjnych do wczesnego wykrywania nowotworów. Opracowane markery bazują na nanocząsteczkach biokompatybilnych ZnO, ZrO2 lub Y2O3 aktywowanych jonami ziem rzadkich w celu uzyskania określonej emisji światła. Takie cząsteczki mogą przenikać przez różne bariery w żywych organizmach, w tym barierę krew-mózg. Po modyfikacji te same markery pełnią funkcję środków kontrastowych w MRI, pozwalając na wykrycie guzów wewnętrznych.
W kolejnym kroku zbadaliśmy możliwości wykorzystania naszych markerów nie tylko do wykrywania raka, ale także do leczenia. Przetestowaliśmy dwie możliwości. Po pierwsze, po modyfikacji markerów mogą transportować podane leki bezpośrednio do obszaru guza, zwiększając skuteczność terapii. Kluczem do wynalazku jest opatentowana ekologiczna produkcja biodegradowalnych koniugatów nanocząstek tlenkowych z lekami. Produkt końcowy jest zoptymalizowany pod kątem wchłaniania po podaniu doustnym i bezpośredniego przeniesienia do guzów.
Po drugie, aby zwiększyć potencjał terapii, wyselekcjonowaliśmy nanocząstki o dobrych właściwościach scyntylacyjnych w celu uzyskania wzbudzenia promieniami X (promieniowanie przenikliwe), a następnie (dzięki domieszkowaniu selektywnymi jonami RE) emisji pokrywającej się z widmem absorpcyjnym porfiryn stosowanych w terapii fotodynamicznej (PDT) raka. Tak więc nowa generacja markerów biozgodnych pozwala nie tylko na wczesne wykrywanie nowotworów (poprzez charakterystyczną fluorescencję lub MRI), ale także zwiększa szanse na skuteczną terapię. W przypadku raka płuc wykazano 100% selektywność. Markery gromadzą się tylko w komórkach dotkniętych rakiem. Wówczas możliwa jest terapia ukierunkowana, minimalizująca skutki uboczne obserwowane w standardowo stosowanym podejściu.
Technologia oznaczników jest chroniona kilkoma naszymi patentami i zgłoszeniami patentowymi.

Poster

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube