Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Układ i sposób elektronicznego monitorowania procesu tankowania paliwa z wykorzystaniem techniki RFID

autorzy: dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, profesor nadzw. Politechnika Rzeszowska dr inż. Mariusz Węglarski, Politechnika Rzeszowska mgr inż. Patryk Pyt, Politechnika Rzeszowska mgr inż. Mateusz Chamera, Politechnika Rzeszowska

Istotą wynalazku „Układ i sposób elektronicznego monitorowania procesu tankowania paliwa z wykorzystaniem techniki RFID” jest synteza sposobu elektronicznego monitorowania procesu tankowania paliwa oraz laboratoryjnego modelu układu radiowego, który stanowi kluczowy moduł dla skutecznej realizacji wielokrotnej identyfikacji RFID na styku pistoletu nalewczego oraz tankowanego zbiornika. Istotą proponowanego rozwiązanie jest zapewnienie elektronicznego oznakowania zbiornika, który w zautomatyzowany sposób będzie mógł być napełniany na podstawie: a) identyfikacji tego zbiornika przez dystrybutor paliwa (zapewnienie procesu tankowania dla uprawnionych maszyn i pojazdów); b) sposobu umieszczenia pistoletu nalewczego (m. in. zabezpieczenie przed kradzieżą/utratą paliwa i niebezpieczeństwem jego wylewu/wybuchu oparów).

Poster

Nauka

Medal


Srebrny Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube