Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Napinacz modułu blokady cofania wózka inwalidzkiego

autorzy: Wieczorek Bartosz, Warguła Łukasz, Kukla Mateusz

Ideę wynalazku przejawia się w zespoleniu przesuwnej suwnicy wyposażonej w moduł blokady cofania wózka inwalidzkiego z sprężyną generująca siłę naciągu. Połączenie to zrealizowane jest po przez zastosowanie prowadnicy posiadającej rowek. Istotą wynalazku jest napinacz moduł blokady cofania wózka inwalidzkiego. Stanowi go mocowana trwale do tylnej części ramy wózka inwalidzkiego prowadnica posiadającą rowek. Do prowadnicy poprzez śrubę tulei, wkręconą w wpust gwintowany umieszony wewnątrz prowadnicy, zamocowano trwale i rozłącznie tuleję sprężyny. Rozłączne montowanie ma zapewnić możliwość regulacji siły naciągu sprężyny. Trwałość mocowania –pozycjonowania - tulei sprężyny do prowadnicy podczas pracy ma na celu zapewnienie wygenerowania przez sprężynę naciągową siły docisku uniemożliwiającego wykluczenie poślizgu między modułem blokady cofania a kołem napędowym wózka inwalidzkiego. Taka konfiguracja zapewnia poprawne funkcjonowanie wynalazku i jego responsy wnosić na zmieniające się warunki pracy. Na tulei sprężyny zahaczona jest sprężyna naciągowa, której drugi koniec zamocowany jest na tulei suwnicy. Zastosowanie elementu sprężystego rekompensuje oddziaływanie czynników dynamicznych zwiększających chwilowe ciśnienie opony na przykład podczas podjazdu pod krawężnik lub przejazdu przez wzdłużną wąska nierówność wózkiem inwalidzkim. Suwnica natomiast posiada wpust przesuwny umieszczony przesuwnie w rowku prowadnicy. Wpust regulowany jest kołkiem suwnicy, którego rolą jest zachowanie luzu umożliwiającego ruch posuwisty wpustu przesuwnego wewnątrz rowka prowadnicy. Do suwnicy, za pośrednictwem mocowanej trwale wymiennej tulei dystansowej, zamocowano moduł blokady cofania wózka inwalidzkiego. Wymienna tuleja dystansowa może posiadać różne wymiary wysokości, co zapewnia regulację odległości modułu blokady cofania wózka inwalidzkiego od powierzchni suwnicy. Zamocowany do suwnicy moduł blokady cofania wózka inwalidzkiego jest dociskany do koła napędowego wózka inwalidzkiego z stałą siłą wywołaną przez zastosowana sprężyną naciągową. Przesuw suwnicy względem prowadnicy uzyskano po przez połączenie z luzem wpustu przesuwnego znajdującego się wewnątrz rowka prowadnicy z suwnicą.

Dostępność plus

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube