Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Instalacja lokalnej produkcji bioenergii

autorzy: Piotr Ostrowski, Zbigniew Bis, Rafał Kobyłecki, Robert Zarzycki, Franciszek Kuźnicki

Odejście od spalania paliw kopalnych jest koniecznością, ale zabezpieczenie dostaw energii w oparciu o źródła odnawialne jest trudnym zadaniem. Energia wiatru i energia słoneczna są z natury niestabilne, oparcie bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa lub społeczności na tych tylko źródłach jest bardzo trudne o ile nie niemożliwe. Biomasa umożliwia w pełni dyspozycyjną produkcję energii, ale problemem może być jej dostępność. Nasza instalacja umożliwia jednoczesne wykorzystanie dostępnych lokalnie, różnych źródeł energii, np. zrębków, odpadów rolniczych, osadów ściekowych i innych. Użyte paliwa ani ich pozostałości nie mieszają się z sobą, co ułatwia ich dalsze wykorzystanie lub utylizację.

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 7-8 skala przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube