Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Egzoszkielet na staw łokciowy

autorzy: dr hab. inż. Izabela Rojek prof. UKW; dr hab. inż. Marek Macko prof. UKW; dr inż. Dariusz Mikołajewski prof. UKW; mgr inż. Jakub Kopowski

Występowanie deficytu funkcji, osłabienia czy męczliwości kończyn górnych, w szczególności stawu łokciowego, nie podlega podziałom geograficznym. W skali roku w Polsce dochodzi do 400-800 tys. udarów, będących jedną z przyczyn deficytów tego typu. Ponadto znaczną grupą pacjentów mogą być osoby w podeszłym wieku (6-10 mln Polaków), u których dochodzi do podobnego negatywnego pogorszenia funkcji kończyny górnej na skutek zmian neurodegeneracyjnych w procesie starzenia. Z ww. względów każdy deficyt w tym obszarze obniża jakość życia związaną ze zdrowiem. Staw łokciowy jest najbardziej skomplikowanym stawem człowieka. Dla ww. deficytów nie ma innych alternatywnych rozwiązań poza proponowanym egzoszkieletem na staw łokciowy. Egzoszkielet (szkielet zewnętrzny, ang. exoskeleton) to urządzenie zakładane na ciało lub część ciała, wspomagające wykonanie ruchu przez jego użytkownika w sposób pasywny (ułatwiając ruch poprzez częściowe odciążenie i wsparcie ruchu za pomocą gum, sprężyn) lub w sposób aktywny (ułatwiając ruch za pomocą siłowników itp.). Rozwiązanie realizuje koncepcję terapii personalizowanej. Skanowanie 3D umożliwia zapis charakterystyki budowy kończyny górnej w formie plików cyfrowych. Połączenie technologii skanowania 3D oraz druku 3D w postaci inżynierii odwrotnej daje możliwość stosunkowo taniego tworzenia (z adaptacją do konkretnego użytkownika) cyfrowego projektu egzoszkieletu o złożonej strukturze wewnętrznej i zewnętrznej na podstawie fizycznego odpowiednika (w tym anatomicznego). Druk 3D umożliwia tworzenie egzoszkieletu z plików cyfrowych, przy dobieranych indywidualnie do każdego dziecka parametrach (wymiary, wytrzymałość, elastyczność, ciężar, siła wspomagania, itp.). - Przewagi jakościowe: indywidualne dopasowanie i wykonanie metodami skanowania 3D i druku 3D, wspieranie funkcji stawu łokciowego, natychmiastowa poprawa funkcji (sięganie, interakcja z obiektem), kształtowanie poprawy funkcji w dłuższym okresie czasu. - Przewagi technologiczne: możliwość codziennego wykorzystania w warunkach domowych, stopniowa adaptacja (w tym poprzez wymianę elementów) do zmian w stanie zdrowia. - Przewaga ekologiczna: rozwiązanie zmieniające się wraz z pacjentem (o elementach regulowanych lub wymiennych, przewaga ekologiczna - brak potrzeby wymiany całego urządzenia). - Przewaga kosztowa: produkcja krajowa, niższe koszty. - Przewaga cenowa: dostępność na miejscu (w tym badań i skanowania). Wynalazek rozwija technologie medyczne w nieinwazyjnej terapii, rehabilitacji i opiece. Celem podstawowym jest wsparcie rehabilitacji oraz samodzielnego funkcjonowania pacjenta w normalnych warunkach domowych. Celem jest również jest wprowadzenie na rynek nowego produktu oferującego nową funkcjonalność w skali kraju: egzoszkieletu pasywnego (wspomaganie oparte na elementach sprężystych) i aktywnego (wspomaganie oparte na siłownikach) dla osób z deficytem funkcji i/lub osłabieniem siły mięśniowej w obszarze stawu łokciowego.

Poster

Zdrowie / Medycyna / Fitness

Medal


Nagroda Diamentowa

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube