Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Sposób diagnozowania miażdżycy tętnic oraz zastosowanie markerów miRNA do diagnozowania miażdżycy tętnic

autorzy: Anna Bogucka- Kocka, Daniel Zalewski, Marcin Feldo, Karo Ruszel, Janusz Kocki, Tomasz Zubilewicz, Andrzej Stępniewski

Nowatorska metoda diagnostyczna, która pozwoli na zwiększenie wykrywalności miażdżycy tętnic kończyn we wczesnych etapach jej rozwoju. Prosty, mało obciążający pacjenta test pozwoli określić zmiany chorobowe na poziomie submolekularnym i diagnozować osoby z grupy ryzyka, zanim pojawią się objawy kliniczne

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube