Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

RUSTPOL- innowacyjny środek o działaniu poluźniającym skorodowane złącza, odrdzewiającym i konserwującym wszelkiego typu połączenia metalowe, Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii "BioEnergia"

autorzy: inż. Szymon Wcisło, dr hab. inż. Grzegorz Wcisło, prof. MCOŹE

RUSTPOL

Nauka

Nagroda

Special award of International Federation of Inventors' Associations IFIA

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

TRL 9 pełne wdrożenie przemysłowe

Polski
English
Facebook
youtube