Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Walcarka skośna sterowana numerycznie

autorzy: Dr hab. inż. Janusz Tomczak Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Dr inż. Tomasz Bulzak

Walcarka sterowana numerycznie do walcowania odkuwek kuźniczych. Umożliwia bardziej precyzyjne ustawianie narzędzi roboczych oraz ekonomiczne wytwarzanie krótkich serii produktów. Jest mniej hałaśliwa przy produkcji i charakteryzuje się mniejszymi stratami materiałowymi i niższą energochłonnością. Rozwiązanie skomercjalizowano.

Przemysł

Nagroda

AWARD of International Federation of Inventors' Associations IFIA

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 9 pełne wdrożenie przemysłowe

Polski
English
Facebook
youtube