Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Grydsen – innowacyjne psychologiczne metody terapii seniorów z wykorzystaniem techniki VR

autorzy: Michał Majcherek, Marta Podhorecka, Karolina Juszczyk, Elżbieta Izdebska, Anna Pyszora, Magdalena Liberacka-Dwojak

W 2050 roku 1/3 populacji w Polsce będą stanowiły osoby w wieku 65 lat i więcej, a średnie trwanie życia będzie się nadal wydłużało. Na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2050 r. będzie przypadać 26 osób w wieku przedprodukcyjnym i aż 52 osoby w wieku emerytalnym (GUS). Liczba chorych na Alzheimera rośnie i będzie rosnąć coraz szybciej. Obecnie w Polsce może to już być nawet pół miliona osób. Prognozuje się, że liczba ta wzrośnie nawet czterokrotnie (NIK, 2017). W przypadku osób prawidłowo starzejących się również widzimy osłabienie funkcji poznawczych i motorycznych, czy nawet obniżenie jakości życia wiążące się z pogorszeniem tych funkcji. Procesu starzenia się nie można zatrzymać i odwrócić, jednak da się go spowolnić przy wykorzystaniu odpowiednich technik diagnostycznych i terapeutycznych. Zidentyfikowaną potrzebą społeczną, na którą odpowiada produkt Grydsen Sp z. o.o., jest jak najdłuższe utrzymanie osób w podeszłym wieku w dobrej kondycji fizycznej i poznawczej, co przełoży się na poziom ich samodzielności i utrzymanie wysokiego poziomu ich dobrostanu psychicznego. Produkt GRYDSEN, w porównaniu z rozwiązaniami istniejącymi na rynku gier z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, będzie jedyną grą dla osób starszych usprawniającą jednocześnie funkcje poznawcze i motoryczne weryfikowaną w badaniach naukowych. Jest to innowacyjne narzędzie terapeutyczne dla seniorów w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości w oparciu o metodę treningu.

Zdrowie / Medycyna / Fitness

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube