Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Przyłbica z dyszami wentylującymi i sterowanym nadmuchem

autorzy: Dr hab. inż. Bernard Połednik Mgr inż. Maciej Nowicki Dr inż. Krzysztof Ciecieląg Prof. dr hab. Witold Stępniewski

Modułowy system doprowadza oczyszczone powietrze do strefy oddychania użytkownika, zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami w powietrzu. Filtrację powietrza zapewnia kompaktowy moduł składający się z filtra wstępnego, filtra z węglem aktywnym, promiennika UV-C oraz cichego wentylatora. Moduł kalibruje się automatycznie i pozwala na sterowanie siłą nadmuchu. Docelowy rynek: szpitale i placówki ochrony zdrowia, obiekty, w których pracownicy są narażeni na wirusy, bakterie, grzyby oraz inne zanieczyszczenia powietrza. Zalety: Zwiększona ochrona pracowników służby zdrowia przed wirusami, bakteriami, grzybami oraz innym zanieczyszczeniami powietrza. Prosta i modułowa konstrukcja pozwalająca na tanią produkcję np. metodą druku 3D.

Zdrowie / Medycyna / Fitness

Medal


Srebrny Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube