Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową

autorzy: DARIUSZ ZIELIŃSKI BARTŁOMIEJ MROCZEK KAROL FATYGA ŁUKASZ KWAŚNY WOJCIECH JARZYNA KATARZYNA ZIELIŃSKA

Dwukierunkowy układu transferu energii między siecią elektroenergetyczną, a pojazdem elektrycznym jest przełomowy. Na rynku brak jest takiego rozwiązania. Obecnie stacje ładowania nie są zintegrowane z siecią elektroenergetyczną w sposób umożliwiający kontrolowanie i sterowanie przepływu energii przez operatora sieci. Opisywany układ umożliwia włączenie stacji do systemu sterowania i aktywizacji danych operatora oraz systemu zdalnie realizowanych rozliczeń energii. Układ ten pozwoli przygotować rynek pod szybki rozwój infrastruktury ładowania. Rozwiązanie ma charakter przełomowy, gdyż produkt posiada charakter zarówno urządzenia fizycznego, jak i charakter usługi. Skomunikowanie stacji z operatorem sieci i włączenie jej do systemu zdalnego zarządzania i monitorowania nie było dotychczas spotykane na polskim rynku. Dzięki temu docelowa grupa odbiorców proponowanej technologii może być bardzo duża i będzie sukcesywnie wrastać wraz z przewidywanym rozwojem pojazdów elektrycznych.

Przemysł

Medal


Srebrny Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 7-8 skala przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube