Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Piany grafenowe domieszkowane heteroatomami do zastosowań elektrodowych w bateriach metal-powietrze

autorzy: Mgr Małgorzata Skorupska, dr Anna Ilnicka, prof. dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz

Wynalazek dotyczy materiałów węglowych przyjaznych dla środowiska oraz łatwych w recyklingu i utylizacji, bazujących na pianach grafenowych zawierających heteroatomy azotu. Proponowane materiały mogą być wykorzystywane jako efektywnie działające elektrody dla baterii typu metal-powietrze.

Poster

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Medal


Srebrny Medal

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube