Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Bezzałogowa platforma latająca do dystrybuowania szczepionki w procesie doustnego szczepienia lisów

autorzy: Roman Czyba, dr hab. inż. Prof. PŚ. Piotr Czekalski, dr inż. Jarosław Domin, dr inż.

Prezentowane rozwiązanie jest specjalistycznym narzędziem robotycznym w postaci bezzałogowej, wielowirnikowej platformy latającej, wyposażonej w moduł zrzutu szczepionek, umożliwiający precyzyjne dystrybuowanie szczepionek w procesie doustnego szczepienia lisów przeciw wściekliźnie. Do tej pory stosowane były dwie metody wykładania szczepionek: ręczne, przeprowadzane przez służby leśne oraz wyrzucanie szczepionek z pokładu samolotu. Pierwsza metoda angażuje dosyć spore zasoby ludzkie ze względu na duży obszar objęty akcją szczepienia, natomiast wadą drugiej metody jest brak możliwości precyzyjnego wyłożenia szczepionki. Opracowane urządzenie umożliwia automatyczną dystrybucję szczepionek na wybranym obszarze oraz precyzyjny i automatyczny wyrzut szczepionek w ściśle określonych miejscach. Dokonuje również automatycznej rejestracji i archiwizacji współrzędnych geograficznych miejsca ich zrzutu. Specjalistyczny dron wyposażony jest w autonomicznie zasilany moduł zrzutu szczepionek, zintegrowany z konstrukcją nośną, posiadający zasobnik z wymiennymi magazynkami na szczepionki, który osadzony jest na komorze podajnika. Moduł zrzutu szczepionek posiada własny, dedykowany układ sterowania, który komunikuje się z centralną jednostką sterującą drona. Zasobnik wyposażony został w cztery wymienne magazynki, co gwarantuje minimalny przestój pomiędzy kolejnymi przelotami oraz bezpieczny sposób przechowywania pozostałych szczepionek umieszczonych już w magazynkach, w dogodnych warunkach temperaturowych w oczekiwaniu na kolejny lot. Trwałość szczepionki do użytku ograniczona jest czasem od momentu wyjęcia jej z lodówki do chwili zrzutu, dlatego cały obszar objęty szczepieniem podzielony został na podobszary, w których czas pojedynczego przelotu mieści się w czasie trwałości szczepionki do użytku. Komora podajnika posiada moduł czujników detekcji zrzutu, inicjujących proces automatycznej rejestracji i archiwizacji współrzędnych geograficznych miejsca zrzutu.

Poster

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 7-8 skala przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube