Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Inteligentna technologia optymalizacji zadań logistycznych dla bezzałogowych statków powietrznych

autorzy: dr Zbigniew Gomółka, Uniwersytet Rzeszowski dr Bogusław Twaróg, Uniwersytet Rzeszowski mgr inż. Ewa Żeslawska, Uniwersytet Rzeszowski

Nowoczesna technologia optymalizująca planowanie zadań logistycznych dla bezzałogowych statków powietrznych w warunkach dynamicznie zmieniających się zasobów systemu. Przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe są związane z opracowaniem modelu ALMM dla systemu optymalizacji zadań lotniczych, w którym na proces harmonogramowania i jego realizację dynamicznie wpływają czynniki zewnętrzne, które będą wymuszały adaptacyjne poszukiwanie nowych rozwiązań. Opracowana technologia optymalizacji ALMM może stanowić istotny element zdobywania przewagi technologicznej wielu przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym. Zakłada się stosowanie inteligentnej technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego z wykorzystaniem floty bezzałogowych statków powietrznych oraz właściwego zespołu operatorów. Technologia wpisuje się w zapotrzebowanie europejskiej koncepcji Free Route Airspace.

Poster

Transport / Logistyka

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube