Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Algorytmy sterowania ruchem głowic urabiających kombajnu chodnikowego

autorzy: dr hab. inż. Piotr Cheluszka, prof. PŚ; dr inż. Piotr Sobota, dr hab. inż. Adam Heyduk, prof. PŚ; dr hab. inż. Jarosław Joostberens

Algorytm umożliwia automatyczne sterowanie i optymalizację urabiania; skał, betonu, asfaltu za pomocą maszyn wyposażonych w obrotowe organy robocze, urabiających na zasadzie skrawania. Może być wykorzystany w górniczych wysięgnikowych kombajnach chodnikowych, maszynach budowlanych i drogowych.

Poster

Przemysł

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 6 skala pół przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube