Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Zespół przekładni cięgnowych dla wózka inwalidzkiego z napędem ciągowym

autorzy: Mateusz Kukla, Bartosz Wieczorek, Łukasz Warguła

A set of traction gears for a wheelchair with a traction drive

Poster

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube