Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Program komputerowy do wykrywania i oceny zaburzeń mowy w chorobie Parkinsona

autorzy: dr inż. Barbara Wilk, Politechnik Rzeszowska dr inż. Anna Szlachta, prof. uczelni, Politechnik Rzeszowska mgr inż.Małgorzata Augustyn, Politechnik Rzeszowska mgr Ewa Nowak, Politechnik Rzeszowska

Opracowany program umożliwia przeprowadzenie obiektywnej oceny zaburzeń mowy na podstawie analizy sygnału mowy zarejestrowanego za pomocą mikrofonu podczas badania logopedycznego oraz wspomaga pacjenta z chorobą Parkinsona podczas wykonywania ćwiczeń logopedycznych w warunkach domowych. Na podstawie analizy sygnału mowy program wyznacza różne parametry w dziedzinie czasu, częstotliwości oraz czas-częstotliwość , które przyjęto do obiektywnej oceny fonacji, artykulacji, prozodii oraz do wykrycia drżenia głosu charakterystycznego w chorobie Parkinsona. Program ułatwia przeprowadzenie badania logopedycznego i archiwizację wyników badania (w postaci plików dźwiękowych oraz raportów zawierających wyniki analizy sygnału mowy badanej osoby). Pozwala na monitorowanie wpływu terapii logopedycznej i leczenia farmakologicznego na poprawę jakości mowy pacjenta. Moduł opracowany dla pacjenta w celu samodzielnego wykonywania ćwiczeń logopedycznych w warunkach domowych to znacznie uproszczona wersja modułu do analizy sygnału mowy, ale większy zestaw testów logopedycznych dostępnych w module rejestratora sygnału mowy.

Poster

Zdrowie / Medycyna / Fitness

Nagroda

DIAMOND AWARD 'PRO SOCIETAS BONO'

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 6 skala pół przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube