Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

UKŁAD I SPOSÓB ELEKTRONICZNEGO MONITOROWANIA PROCESU TANKOWANIA PALIWA Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI RFID

autorzy: dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, profesor nadzw. Politechnika Rzeszowska dr inż. Mariusz Węglarski, Politechnika Rzeszowska mgr inż. Patryk Pyt, Politechnika Rzeszowska mgr inż. Mateusz Chamera, Politechnika Rzeszowska

Koncepcja wynalazku wpisuje się szereg różnych gałęzi nowoczesnej gospodarki. Dotyczą one konieczności znalezienia rozwiązań problemu monitorowania i automatyzowania procesów tankowania paliwa. W tym kontekście, wdrożenie wynalazku pozwoli w przyszłości zbudować system innowacyjnego (w skali świata), w pełni automatycznego i zabezpieczonego, stacjonarnego lub mobilnego punktu tankowania, który poza jego standardową lokalizacją w obszarze zurbanizowanym (stacje benzynowe), niejednokrotnie może być lokalizowany w trudno dostępnym terenie podziemnych lub odkrywkowych kopalń, rozległych, niezaludnionych terenów rolniczych, budowlanych, pustynnych i in.
Proponowane rozwiązanie zapewni możliwość tankowania właściwego paliwa wyłącznie do elektronicznie oznakowanych pojazdów/maszyn i będzie realizowane jedynie, kiedy pistolet nalewczy zostanie prawidłowo umieszczony w uprawnionym zbiorniku. Wdrożenie proponowanego rozwiązania w sposób ewolucyjny może prowadzić do mody kacji konstrukcji stacjonarnych lub mobilnych punktów tankowania, maszyn i pojazdów napędzanych paliwem, dokonywanych w celu usprawnienia lokalnych procesów biznesowych (np. w obszarze górnictwa, budownictwa, rolnictwa i in.), a także dla globalnych potrzeb ekologicznych, wymuszanych koniecznością obniżania zużycia paliw kopalnych na rzecz alternatywnych źródeł energii.

Poster

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube