Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Technologia procesu współuwodornienia jako źródło biokomponentów dla oleju napędowego – Sposób otrzymywania hydrorafinatu

autorzy: Antoni Migdał, dr inż. / PhD, Eng. Marek Plesnar, mgr inż. / M. Sc., Eng Piotr Lewandowski, mgr inż. / M. Sc., Eng Robert Brzozowski, dr hab. inż. / PhD., Eng Aleksandra Filip, dr inż. / PhD, Eng. Dariusz Gębala, mgr inż./ M. Sc., Eng Dorota Wardzińska, mgr inż. / M. Sc., Eng

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania hydrorafinatu zawierającego biowęglowodory stanowiącego komponent oleju napędowego. Zaproponowane rozwiązanie pozwala na uzyskanie hydrorafinatu, który oprócz zawartości biokomponentu, posiada polepszone właściwości niskotemperaturowe (temperatura blokady zimnego filtra CFPP poniżej -20°C). Technologia produkcji jest jednoetapowa i pozawala na jednoczesny przerób frakcji mieneralnych oraz biosurowców (takich jak oleje roślinne, oleje odpadowe, tłuszcze posmażalnicze, tłuszcze zwierzęce, tłuszcze kanałowe, kwasów tłuszczowych po rozszczepieniu o liczbie atomów węgla C8 do C24, lub ich mieszanin) z wykorzystaniem istniejących instalacji rafineryjnych. Proces produkcji polega na reakcji współuwodorniania wsadu zawierającego mieszaninę frakcji mineralnej i frakcji olejowej w obecności katalizatora hydroodsiarczania Ni-Mo lub Co-Mo. Współuwodornienie prowadzi się w temperaturze w zakresie 320-400°C, pod ciśnieniem 3,0-3,3 MPa oraz przy podawaniu wodoru w ilości 150-250 Nm3/m3. Proces pozwala na produkcję hydrorafinatu zawierajacego bikomponent w postaci biowęglowodorów, który jest komponentem handlowego oleju napędowego. Wyprodukowane biowęglowodory są zaliczone do Realizacji Narodowego Celu Wskażnikowego (obowiązek wprowadzania na rynek określonej ilości paliw transportowych ze źródeł odnawialnych (biokomponentów / biopaliw)). Dzięki wykorzystaniu biosurowców, w tym bioodpadów proces pozwala na ograniczenie emisji GHG do 61%.

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Nagroda

SPECIAL AWARD OF PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 9 pełne wdrożenie przemysłowe

Polski
English
Facebook
youtube