Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Nowa metoda nieinwazyjnej diagnostyki endometriozy

autorzy: prof. dr hab. Piotr Laudański / prof. dr hab. Mirosław Wielgoś

Przedmiotem wynalazku jest nowa metoda nieinwazyjnej diagnostyki endometriozy oraz różnicowania stopnia zaawansowania endometriozy bazująca na pomiarze zawartości i poziomów wybranych markerów oraz charakterystycznych profili markerów w próbce osocza wraz ze sprawdzeniem istnienia statystycznych różnic w stężeniu wskazanych markerów i ich profili. Obecne dostępne nieinwazyjne metody diagnostyczne endometriozy takie jak badanie ultrasonograficzne oraz biochemiczne markery (np. CA125) nie pozwalają na wcześniejsze wyselekcjonowanie pacjentek z endometriozą, gdyż ich czułość i swoistość jest zbyt niska. Czułość i swoistość opracowanej metody diagnostycznej endometriozy jest obecnie w trakcie walidacji w ramach badania klinicznego i opiera się o oznaczenie profili markerów przy pomocy testów wybranych spośród testów immunoenzymatycznych (ELISA), radioimmunologicznych (RIA), cytometrii przepływowej oraz rezonansu powierzchniowych plazmonów (SPRI) lub z wykorzystaniem aptamerów. Opracowana nowa metoda diagnostyki endometriozy może być szeroko wykorzystana w procesie diagnozy choroby i jej rozwoju a także prowadzenia badań klinicznych nad terapiami lekowymi.

Poster

Zdrowie / Medycyna / Fitness

Nagroda

Award of Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills TISIAS, Canada

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube