Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Zmodernizowany, mobilny i zautomatyzowany system do skanowania obiektów zorientowanych pionowo

autorzy: mgr Zbigniew Szczepański, dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni; mgr inż. Jakub Lewandowski, mgr inż. Joanna Nowak

Przedmiot wynalazku stanowi zmodernizowany system/instalacja, w którego działaniu biorą udział dwa odrębne układy napędowe: 1) obrotowy stolik (możliwość swobodnego obracania obiektu skanowa-nego - większa precyzja uzyskiwanego odwzorowania), 2) ruchoma głowica skanująca (przemieszczająca się wzdłuż prowadnicy w górę i w dół). W ramach rozbudowy prototypu przetestowano dwa typy głowic skanujących (siatkę punktów oraz kamerę do fotogrametrii). W wersji mobilnej głowica skanująca wraz z prowadnicą zamontowana jest na specjalnym stelażu, którego złożenie ułatwia transport. Pozyskiwanie danych również odbywa się dwutorowo, poprzez: 1) triangulacyjny system z projektorem podczerwonej siatki laserowej, 2) system oparty o metodę fotogrametrii i wyposażony w kamerę, która podczas ruchu po helisie lub ruchu obrotowym wykonuje serie zdjęć obiektu na zadanej wysokości. W efekcie otrzymywana jest chmura punktów z danymi anatomicznymi lub strukturalnymi (odwzorowanie geometrii) skanowanego obiektu. Automatyzacja procesu skanowania umożliwia eliminację udziału operatora, co jest ważne nie tylko dla zapewnienia obiektywizacji uzyskiwanych rezultatów, ale także stworzenia komfortowych warunków-istotne podczas skanowania ludzi. Główną ideą było stworzenie autonomicznego systemu skanu 3D przeznaczonego głównie do skanowania ludzi i obiektów mieszczących się w polu roboczym skanera. Nowością w proponowanym rozwiązaniu jest: - stworzenie mobilnego, niewielkich rozmiarów stanowiska do skanowania, będącego alternatywą dla dotychczas stosowanych wielkogabarytowych instalacji stacjonarnych, - ograniczenie liczby głowic skanujących do jednej, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej precyzji odwzorowania geometrii skanowanego obiektu (poruszany jest obiekt i głowica jednocześnie, co umożliwia zeskanowanie nawet trudnodostępnych obszarów), - pełna automatyzacja skanu, bez negatywnego wpływu na efekt końcowy (szczególnie istotne w przypadku skanowania ludzi. Zapewnia komfort osobie skanowanej poprzez wyeliminowanie udziału operatora. Jednocześnie wykonanie pełnego skanu ogranicza się do wciśnięcia przycisku startującego, - transfer danych geometrycznych pozyskiwanych podczas skanu, w tym strukturalnych 3D, służących wyodrębnieniu informacji antropometrycznych, odbywa się bezpośrednio do komputera, gdzie możliwa jest ich dalsza obróbka z wykorzystaniem ogólnodostępnego software’u. Zalety wynalazku: - prosta konstrukcja, niewielkie gabaryty i łatwa instalacja systemu, - niekonieczne stałe źródło zasilania (możliwa także praca np. na baterii), - wymienne głowice skanujące, - pełna automatyzacja procesu skanowania, z autostartem skanu poprzez kliknięcie w dedykowanym oprogramowaniu, - wysoka dokładność odwzorowania obiektu skanowanego, poprzez zapewnienie ruchu zarówno głowicy skanującej, jak i skanowanego obiektu, - udział operatora ograniczony do optymalizacji geometrii po skanie, - odczyt i zapis danych na dysku komputera, z możliwością ich analizy i przetwarzania przy pomocy oprogramowania komercyjnego lub rozwiązań Open Source.

Poster

Przemysł

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube