Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Hydrauliczne urządzenie manewrowe typu USJZR-HUM

autorzy: Rafał Rychter, Adam Bosowski, Jarosław Konsek, Łukasz Filar, Jan Świtlik

Hydrauliczne urządzenie manewrowe „HUM” zasilane emulsją olejowo-wodną z magistrali zasilającej przeznaczone jest do wywierania wstępnego naciągu łańcucha zgrzebłowego w przenośniku podczas spinania łańcucha lub do wykonywania prac manewrowych przenośnikiem.

Poster

Przemysł

Nagroda

NAGRODA SPECJALNA ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA WłASNOśCI INTELEKTUALNEJ WYNALAZKóW WIIPA

Medal


Srebrny Medal

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 6 skala pół przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube