Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

ZKB 123456789

autorzy: Karl-Heinz Feininger

ZKB 123456789

Nauka

Medal


Srebrny Medal

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube