Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

NEW TOMATO VARIETIES Solanum lycopersicum L. IULIHIRSUTIAN

autorzy: Dr.Sîromeatnicov Iulia, acad.Jacotă Anatolie, dr. hab. Botnari Vasile, dr.Cotenco Eugenia, Ciobanu Renata, dr.Chirilova Eleonora

The vegetation period is 115 - 118 days, it is the early variety. The fruit is round and flat with the weigh 87-100g, without the wrinkled peduncle, with fleshy pericarp and interior pulp. Fruits with high taste qualities, the dry matter content of the fruits 5.02 - 7.2%, sugars 4.08 - 6.0%, ascorbic acid 28.41- 49.4 mg/%, titratable acidity 0,33-0,0,35 mg/%. The total harvest of tomato is 54,4-61,6 t/ha and commodities - 52,9-57,3 t/ha. The share of commodities is 94,6%.

Zdrowie / Medycyna / Fitness

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube