Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Side-Display of Bus for safety

autorzy: Kim, Jun Seok

If there are students in front of the school bus, show the other drivers and prevent accidents.

Transport / Logistyka

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube