Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Urządzenie i system do symulacji zabiegów przeznaczyniowych

autorzy: Michał Cempla, Tomasz Dziwiński, Paweł Piątek, Andrzej Gackowski

Niniejszy wynalazek stanowi symulator pozwalający na naukę przeprowadzania inwazyjnych przeznaczyniowych zabiegów kardiologicznych z użyciem rzeczywistych narzędzi. Zastosowane układy pomiarowe pozwalają na interaktywną pracę z obrazem serca pacjenta, a konstrukcja mechaniczno-elektroniczna dostarcza operatorowi realistycznych wrażeń dotykowo-czuciowych (haptic feedback) kontaktu narzędzi z ciałem człowieka.

Poster

Zdrowie / Medycyna / Fitness

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 9 pełne wdrożenie przemysłowe

Polski
English
Facebook
youtube