Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Nauka
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach, jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się polskich uczelni, oferuje nowatorskie rozwiązania w edukacji oraz przyjazną przestrzeń prowadzenia badań. Pracownicy uczelni, studenci i młodzi naukowcy, pracując indywidualnie oraz w zespołach, podejmują tematy ważne zarówno z perspektywy regionu, kraju, jak i świata. Badają życie na lądzie i pod wodą, analizują zmiany klimatyczne, szukają rozwiązań na rzecz walki z ubóstwem, głodem i nierównościami społecznymi. Mają wpływ na budowanie miast i społeczeństw przyszłości. Wyniki ich badań przyczyniają się do poprawy warunków i jakości życia innych ludzi. Opracowują skuteczniejsze leki i nowoczesne materiały, badają światowe i narodowe dziedzictwo kulturowe. Uczą krytycznego myślenia, wrażliwości na słowa i nieustępliwości w zadawaniu pytań. Tworzą sztukę oraz uczestniczą w licznych wydarzeniach artystycznych. Działają odpowiedzialnie, kreatywnie i odważnie, a do tego chętnie opowiadają o swoich naukowych pasjach, upowszechniając wiedzę i kształcąc przyszłe pokolenia. Poszerzając granice tego, co znane, nie boją się zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Wysoki poziom realizowanych badań naukowych, różnorodność podejmowanych inicjatyw oraz nowoczesna infrastruktura przekładają się na jakość kształcenia. Uczelnia systematycznie rozwija ofertę dydaktyczną. Rokrocznie uruchamiane są kierunki i specjalności odpowiadające najnowszym trendom nauki i oczekiwaniom rynku pracy oraz pozwalające na pielęgnowanie indywidualnych zainteresowań studentów i doktorantów. O jakości warunków pracy, edukacji i możliwościach rozwoju świadczą m.in.: otrzymane wyróżnienie HR Excellence in Research przyznawane przez Komisję Europejską, doceniana w licznych konkursach architektonicznych wyjątkowa infrastruktura, wysoka ocena działalności patentowej uczelni czy nagradzane inicjatywy badawcze, edukacyjne, artystyczne i popularyzujące naukę.

adres

Bankowa, Polska

www

www.us.edu.pl

Wynalazki - Innowacje - Usługi

Polski
English
Facebook
youtube