Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Nauka
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) powstał w 1983 roku w wyniku wydzielenia, istniejącego od 1955 roku, oddziału Instytutu Badań Jądrowych, zlokalizowanego w Warszawie na Żeraniu. W skład IChTJ wchodzą trzy centra i siedem laboratoriów badawczych. Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie radiochemii, chemii jądrowej, chemii radiacyjnej i jądrowej inżynierii chemicznej oraz radiobiologii. Tematyka badawcza obejmuje ponadto chemiczne i technologiczne aspekty energetyki jądrowej, radiofarmaceutyki i ochronę zdrowia, zastosowanie technik jądrowych w przemyśle, ochronie środowiska i dziedzictwa kulturowego, modyfikację materiałów polimerowych, wolne rodniki w chemii, biologii i medycynie. Instytut posiada pięć akceleratorów elektronów o energiach od 2 do 10 MeV oraz mocy od 10 do 20 kW. Dzięki badaniom prowadzonym w stacji pilotowej w EC Kawęczyn, w EC Pomorzany zbudowano instalację, o mocy zainstalowanych akceleratorów przekraczającej 1 MW, do oczyszczania gazów spalinowych powstających w wyniku opalania węglem kotła energetycznego. W 2012 roku otwarto, po modernizacji, Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej, którego działalność ukierunkowana jest na potrzeby i rozwój energetyki jądrowej oraz medycyny nuklearnej. Centrum to prowadzi m.in. badania nad otrzymywaniem nowych farmaceutyków diagnostycznych dla medycyny nuklearnej, a zwłaszcza dla tomografii pozytonowej i celowanej terapii radionuklidowej, badania nad otrzymywaniem nowych ceramicznych paliw jądrowych i unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych. Od 2010 roku Instytut Chemii i Techniki Jądrowej posiada status „IAEA Collaborating Centre” nadany przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Główne kierunki badań realizowane przez jednostki organizacyjne instytutu: sterylizacja i higienizacji radiacyjna wyrobów medycznych, przeszczepów, produktów farmaceutycznych i kosmetycznych; dekontaminacja mikrobiologiczna żywności, technologie radiacyjne służące do ochrony i profilaktyki zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych; badania, identyfikacja napromieniowania żywności; analiza składu pierwiastkowego i oznaczeń radionuklidów w szerokiej gamie materiałów technicznych, środowiskowych i spożywczych, np.: wody, gleby, próbki roślinne, produkty żywnościowe, odpady komunalne, promieniotwórcze; kontrola szczelności obiektów i instalacji technologicznych, zbiorników podziemnych i naziemnych oraz rurociągów podziemnych do transportu cieczy i gazów, przy użyciu znaczników radioizotopowych; metody otrzymywania radionuklidów terapeutycznych, diagnostycznych oraz nowych radiofarmaceutyków do terapii celowanej, unieszkodliwianie odpadów promieniotwórczych; radiobiologia komórkowa, dozymetria biologiczna, stres oksydacyjny oraz nanotoksykologia; radiacyjne sieciowanie przewodów i kabli elektrycznych.

adres

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, Polska

www

www.ichtj.waw.pl

Wynalazki - Innowacje - Usługi

Polski
English
Facebook
youtube