Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Bezpieczeństwo i Ochrona
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) jest jednostką naukowo-badawczą kategorii A zajmującą się problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w kierunku opracowywania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonuje inne zadania szczególnie ważne dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie. Posiada nowoczesne laboratoria w Warszawie (Tech-Safe-Bio) oraz w Łodzi (Zakład Ochron Osobistych). Infrastruktura i nowoczesna aparatura badawcza specjalistycznych laboratoriów Tech-Safe-Bio umożliwiają prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem zaawansowanych i unikatowych technik wspomaganych modelowaniem i symulacją komputerową oraz rzeczywistością wirtualną (VR). Laboratoria Tech-Safe-Bio są przystosowane do prowadzenia interdyscyplinarnych badań ukierunkowanych na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracowników nie tylko w zakresie zagrożeń już rozpoznanych (chemicznych, mechanicznych, elektrycznych, promieniowaniem optycznym, hałasem i drganiami mechanicznymi itp.), lecz także zagrożeń nowych, takich jak nie do końca rozpoznane zagrożenia związane z polami elektromagnetycznymi oraz z nano- i biotechnologiami. Prowadzona jest też kompleksowa ocena możliwości psychospołecznych, psychomotorycznych, fizycznych i sensorycznych człowieka oraz jego kompetencji zawodowych.

adres

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska

www

www.ciop.pl

Polski
English
Facebook
youtube