Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Nauka
Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu

Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu zostało utworzone 1 września 1984 roku, a swe istnienie zawdzięcza jednej z największych polskich elektrowni, o budowie której zadecydowano na początku lat 70. minionego wieku. Uczniowie początkowo kształcili się w zawodzie technik energetyk o profilu energetyka cieplna. 1 września 1985 roku powstał w technikum nowy kierunek, elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa. 1 września 1996 roku uczniowie zaczęli naukę w nowej specjalności – technik elektronik. Nasza szkoła, podążając za zmianami na rynku pracy i mając na uwadze preferencje młodzieży, obecnie kształci w następujących kierunkach: technik elektronik, technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik elektryk. Wszystkie zawody, w których prowadzimy kształcenie, związane są energią lub jej przetwarzaniem. Rozwój energetyczny naszego regionu jest bardzo ważny i kierunki kształcenia związane z nim są strategiczne dla województwa świętokrzyskiego i kraju. Obecnie Technikum w Połańcu – to szkoła specjalizująca się w przekuwaniu umiejętności zdobytych na stażach w... światowe sukcesy, które stają się motorem napędowym dalszego rozwoju zawodowego. Na naszej stronie internetowej znajduje szczegółowy opis zrealizowanych staży zawodowych, międzynarodowych i krajowych sukcesów oraz wszystkich osiągnięć naszych techników. Technikum w Połańcu współpracuje z wieloma pracodawcami, ale na szczególne wyróżnienie zasługuje nasza współpraca z firmą ENEA Elektrownia Połaniec oraz z Grupą Azoty, z którymi mamy podpisane umowy partnerskie. Dzięki temu szkoła pozyskuje środki na doposażenie pracowni, uczniowie mają okazję brać udział w licznych konkursach i wyjazdach edukacyjnych. Najlepsi absolwenci mają szansę na zatrudnienie w którejś z tych prestiżowych firm.

adres

ul. Ruszczańska 23, 28-230 Połaniec, Polska

www

https://zspolaniec.slaskdatacenter.pl/

Wynalazki - Innowacje - Usługi

Polski
English
Facebook
youtube