Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Giełda wynalazków
Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Firma Innowacyjno-Wdrożenowa ELEKTRON S.C.

Powstałe w 2012 konsorcjum naukowo – przemysłowe ITG KOMAG/F-IW ELEKTRON specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań poprawiających warunki pracy zatrudnionych w przemyśle, zwłaszcza w wyrobiskach podziemnych kopalń węgla kamiennego oraz w ich zakładach przeróbczych. Celem prowadzonych prac jest redukcja zapylenia na stanowiskach pracy przez zastosowanie oryginalnej technologii zraszania powietrzno – wodnego (lub wodnego). Efektem współpracy jest opracowanie i wdrażanie takich rozwiązań jak: Rozwiązania redukujące zapylenie na przesypach przenośników: - Zraszacz przesypów BRYZA i BRYZA-BA - Wodny zraszacz przesypów ORKAN Rozwiązania redukujące zapylenie w chodnikach wentylacyjnych - Chodnikowa zapora przeciwpyłowa CZP-BRYZA - Wodna chodnikowa zapora przeciwpyłowa CZP-ORKAN - Wysokomgłowy system zraszania FOG Systemy redukcji zapylenia w wyrobiskach ścianowych - Powietrzno-wodny system zraszania w ścianie typu KOMAG i KOMAG-N - Hybrydowy system zraszania do redukcji zapylenia i stężenia metanu typu KOMAG-HR Rozwiązania systemów redukcji zapylenia w zakładach przeróbczych węgla kamiennego - System zraszania PASATw obrębie przesypu kruszarki: - System zraszania PASAT-Ww obrębie przesypu przenośnika stalowo-członowego: -System zraszający NEPTUNdo ograniczenia zagrożenia pyłem węglowym w zakładach przeróbki mechanicznej kopalń Rozwiązania specjalne - Samoczynnie uruchamiany system zraszaczowo-mgłowy AMIGA do zabezpieczenia przeciwpożarowego napędu oraz przesypu przenośnika taśmowego - Uniwersalna mgłowa instalacja dezynfekująca UMID Rozwiązania systemów redukcji zapylenia w zakładach energetycznych - Instalacja zraszająca dla tymczasowej instalacji podawania węgla FOG-EŁ - Instalacja suchej mgły do tłumienia zapylenia STRATUS - System redukcji zapylenia na rębaku materiałów drewnopochodnych STRATUS/AK435 E Innowacyjność opracowanych rozwiązań potwierdza 22 zastosowanych patentów/wzorów użytkowych już udzielonych bądź zgłoszonych do ochrony w UP RP.

adres

ul. Pszczyńska 37, 44-100 Gliwice, ul. Huzarów 21, 41-922 Radzionków, Polska

www

www.komag.eu

Polski
English
Facebook
youtube