Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Przełom w stomatologii przyszłości: całkowicie bezpieczne światłoutwardzalne kompozyty stomatologiczne nowej generacji, wolne od związków toksycznych i o zmniejszonym skurczu polimeryzacyjnym

autorzy: Monika Topa-Skwarczyńska, Małgorzata Noworyta, Weronika Wałczyk, Joanna Ortyl

Innowacją w wynalazku jest opracowanie całkowicie nowych, bezpiecznych kompozytów dentystycznych nowej generacji otrzymywanych poprzez utwardzanie światłem (lampą dentystyczną). Otrzymane nowe wypełnienia stomatologiczne z udziałem unikatowych systemów inicjujących posiadają szereg zalet w porównaniu do dotychczas komercyjnie stosowanych plomb dentystycznych: •Mają lepsze właściwości mechaniczne, charakteryzują się mniejszym skurczem polimeryzacyjnym = dożywotnia trwałość plomby dentystycznej •Do procesu utwardzania możliwe jest stosowanie lamp dentystycznych emitujących promieniowanie w zakresie światła widzialnego = eliminacja szkodliwego promieniowania UV. Eliminacja szkodliwego promieniowania UV jest niezwykle istotna z punktu widzenia ochrony zdrowia człowieka, bowiem długoletnia ekspozycja na duże dawki promieniowania UV-A może powodować zaćmę (tzw. zaćma fotochemiczna), czyli zmętnienie soczewki. Promieniowanie UV uszkadza także włókna kolagenowe w skórze, co przyspiesza starzenie. W nowych wypełnieniach stomatologicznych będących przedmiotem wynalazku zlikwidowane jest stosowanie lamp UV. Nowe wypełnienia stomatologiczne są więc bezpieczne dla zdrowia człowieka. • Nie ulegają zżółknięciu w czasie = właściwa estetyka.

Poster

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Nagroda

AWARD of International Federation of Inventors' Associations IFIA

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 6 skala pół przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube