Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Nauka
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (PK) jest akademicką uczelnią publiczną, złożoną z 8 wydziałów, Szkoły Doktorskiej oraz 15 jednostek pozawydziałowych. W strukturze wydziałów funkcjonują instytuty, katedry/zakłady, pracownie i laboratoria. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (PK) jest akademicką uczelnią publiczną, złożoną z 8 wydziałów, Szkoły Doktorskiej oraz 15 jednostek pozawydziałowych. W strukturze wydziałów funkcjonują instytuty, katedry/zakłady, pracownie i laboratoria. Obecnie uczelnia kształci 14 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranckich i podyplomowych. W ofercie edukacyjnej Politechniki znajduje się 33 kierunki studiów I i II stopnia w języku polskim na 8 wydziałach oraz 8 kierunków studiów w języku angielskim na 6 wydziałach. Tak duży wybór oznacza różnorodność poszukiwań intelektualnych oraz rozwiązywanie ambitnych zadań pod okiem wykwalifikowanej kadry naukowej. Wielu spośród prawie 1100 pracowników naukowych i dydaktycznych to wybitni specjaliści, uczestniczący w pracach międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych. Ich wiedza i kompetencje pozwalają naszej uczelni utrzymać odpowiednią pozycję w Polsce i w międzynarodowym środowisku naukowym. W ramach umów dwustronnych oraz programu „Erasmus+”, Politechnika Krakowska prowadzi współpracę naukową i wymianę studencką z kilkuset uniwersytetami w 54 krajach na świecie. Uczelnia patronuje wielu przedsięwzięciom kulturalnym Krakowa, wspiera funkcjonowanie Teatru Zależnego i Akademickiego Chóru „Cantata” oraz działającej pod jej patronatem Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej. PK organizuje także wiele wystaw w swoich galeriach „Gil”, „Kotłownia” i galeriach wydziałowych. Politechnika wydaje swoje pismo, prowadzi radio internetowe, dysponuje własną biblioteką i wydawnictwem. Studenci mogą rozwijać i pogłębiać swoje zainteresowania w 82 kołach naukowych, których działalność często wykracza poza mury uczelni. Mają możliwości rozwoju pasji sportowych w ramach Akademickiego Związku Sportowego oraz Centrum Sportu i Rekreacji. Uczelnia oferuje studentom zakwaterowanie w czterech domach studenckich, dysponujących ponad 2 tys. miejsc. Politechnika Krakowska dba o najwyższe standardy etyczne i wysoki poziom naukowy, tak aby każdy absolwent na rynku pracy mógł wybierać spośród jak największej ilości interesujących ofert, zgodnie z promującym uczelnię hasłem: Politechnika Krakowska - Prosta droga do Kariery.

adres

Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska

www

www.pk.edu.pl

Wynalazki - Innowacje - Usługi

Polski
English
Facebook
youtube