Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Technologia wytwarzania struktur nośnych i ochronnych dla pojazdów o napędzie elektrycznym w oparciu o zaawansowane kompozyty termoplastyczne

autorzy: Bartłomiej Waśniewski, Wojciech Krauze, Witold Polański, Michał Sokołowski, Adrian Lipkowski

Technologie kompozytowe dla pojazdów elektrycznych. W ramach projektu MOTOKOMP, w Łukasiewicz - Instytucie Lotnictwa opracowano technologię wytwarzania kompozytowych struktur nośnych dla pojazdów elektrycznych z funkcjonalnością bezpiecznego magazynowania akumulatorów pojazdu. W procesie wykorzystano technologię AFP (Automatic Fiber Placement) oraz technologię prasowania. Zespół Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa zrealizował założenia technologii Additive Manufacturing poprzez wytworzenie preformy z użyciem robota, którą następnie skonsolidowano do formy końcowej z wykorzystaniem wysokotemperaturowej prasy hydraulicznej. Po wytworzeniu kompletu elementów stanowiących obudowę ogniw elektrycznych złożono demonstrator technologii będący celem projektu. Zaletą opracowanej technologii jest zmniejszenie masy pojazdu, co pozwoli na zwiększenie jego ładowności lub zabrania większej ilości akumulatorów. Użycie materiałów kompozytowych z termoplastyczną osnową wzmacnianą zbrojeniem z włókna węglowego pozwoliło połączyć funkcjonalność struktury nośnej z barierą ogniową, zabezpieczającą wydostanie się płomienia w przypadku zapłonu akumulatorów. Przeprowadzone testy palności potwierdziły niepalność kompozytu. Jednocześnie opracowano zabezpieczenie kompozytowej struktury nośnej elastomerową powłoką zwiększając dwukrotnie jej odporność na uderzenia, co pozytywnie wpłynie na czas eksploatacji pojazdów. Kontynuacją projektu MOTOKOMP jest projekt o akronimie REKOMTER (REcyklaty KOMpozytów TERmoplastycznych do zastosowań w ochronie baterii). W ramach projektu zaplanowano wykorzystanie odpadu produkcyjnego do wytworzenia obudowy ogniw elektrycznych realizując tym samym założenia filozofii Zero Waste. Wykonane próby z użyciem oprzyrządowania wykorzystywanego w projekcie MOTOKOMP potwierdziły tezę postawioną na początku projektu stanowiącą, że odpad produkcyjny może zostać wykorzystany do wytworzenia ochronnych obudów dla ogniw elektrycznych.

Przemysł

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube