Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Giełda wynalazków
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego oraz instytucjami z branży kosmicznej. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych i kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych. Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa tworzy siedem centrów badawczych: CENTRUM TECHNOLOGII LOTNICZYCH opracowuje technologie dedykowane do projektowania, realizacji badań aerodynamicznych i certyfikacji samolotów. CENTRUM TECHNOLOGII KOSMICZNYCH prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie napędów kosmicznych, technologii rakietowych, badań systemów satelitarnych i teledetekcji. CENTRUM TECHNOLOGII BEZZAŁOGOWYCH prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie bezzałogowych statków powietrznych i systemów anty-dronowych. CENTRUM BADAŃ MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI oferuje badania materiałowe oraz badania elementów konstrukcji w szerokim zakresie obciążeń i temperatur, a dzięki dużej liczbie certyfikowanych stanowisk badawczych, jest regionalnym liderem w dziedzinie badań zmęczeniowych i wytrzymałościowych. CENTRUM TECHNOLOGII KOMPOZYTOWYCH dostarcza rozwiązania w zakresie technologii kompozytowych i testów materiałów kompozytowych dla przemysłu lotniczego i kosmicznego. ENGINEERING DESIGN CENTER to wspólne przedsięwzięcie General Electric Company Polska Sp. z o. o. i Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa. Centrum oferuje usługi projektowe oraz badawczorozwojowe w obszarze lotnictwa, energetyki gazowej oraz energii odnawialnej. CENTRUM USŁUG INŻYNIERSKICH zapewnia wsparcie w zakresie inżynierii mechanicznej i cieplnej strategicznych projektów badawczo-rozwojowych.

adres

al. Krakowska 110/114, Warszawa, Polska

www

www.ilot.lukasiewicz.gov.pl

Wynalazki - Innowacje - Usługi

Polski
English
Facebook
youtube