Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Nowe systemy inicjujące absorbujące w zakresie światła widzialnego do otrzymywania całkowicie bezpiecznych kompozytów stomatologicznych nowej generacji

autorzy: Monika Topa-Skwarczyńska, Joanna Ortyl, Mariusz Galek

Proces inicjowany światłem odgrywa coraz istotniejszą rolę w zastosowaniach biomedycznych do otrzymywania fotoutwardzalnych plomb dentystycznych. Zastosowanie polimeryzacji inicjowanej fotochemicznie do otrzymywania kompozytów stomatologicznych umożliwia wykorzystanie unikalnych i innowacyjnych cech tej metody. Najważniejsze to: krótki czas utwardzania kompozycji (do kilku sekund); prowadzenie reakcji w temperaturze pokojowej; niskie zużycie energii, rozdzielczość przestrzenna (polimeryzacja tylko w obszarach naświetlanych). Niemniej jednak wiele różnych czynników, takich jak dobór odpowiednich monomerów, inicjatorów, wypełniaczy nieorganicznych, czas utwardzania, rodzaj promieniowania i moc światła wpływają na jakość otrzymanego kompozytu.
Innowacją w wynalazku jest opracowanie całkowicie nowych, bezpiecznych systemów inicjujących przeznaczonych do wytwarzania kompozytów dentystycznych nowej generacji polimeryzujących według mechanizmu kationowego głównie monomerów siloranowych charakteryzujących się brakiem skurczu polimeryzacyjnego. Otrzymane nowe wypełnienia stomatologiczne z udziałem unikatowych systemów inicjujących posiadają szereg zalet w porównaniu do dotychczas komercyjnie stosowanych plomb dentystycznych:
•Mają lepsze właściwości mechaniczne, charakteryzują się mniejszym skurczem polimeryzacyjnym = dożywotnia trwałość plomby dentystycznej
•Do procesu utwardzania możliwe jest stosowanie lamp dentystycznych emitujących promieniowanie w zakresie światła widzialnego = eliminacja szkodliwego promieniowania UV. Długoletnia ekspozycja na duże dawki promieniowania UV-A może powodować zaćmę (tzw. zaćma fotochemiczna), czyli zmętnienie soczewki. Promieniowanie UV uszkadza także włókna kolagenowe w skórze, co przyspiesza starzenie. Nowe wypełnienia stomatologiczne są więc bezpieczne dla zdrowia człowieka.
• Nie ulegają zżółknięciu w czasie = właściwa estetyka.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 6 skala pół przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube