Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Bioodnawialne epoksydowane żywice fotoutwardzalne do zastosowań w druku 3D

autorzy: Katarzyna Starzak, Magdalena Jankowska, Dominika Krok, Joanna Ortyl

Fotopolimeryzacja to proces polegający na polimeryzacji monomeru w obecności fotoinicjatora, który pod wpływem światła ultrafioletowego (UV) lub widzialnego (VIS) ulega rozkładowi z wytworzeniem centrów aktywnych inicjujących reakcję polimeryzacji. Fotopolimeryzacja przebiega zwykle bardzo szybko, co stanowi jej główną zaletę w praktycznych zastosowaniach, takich jak wytwarzanie bezrozpuszczalnikowych powłok polimerowych nanoszonych na różne produkty, np. meble, części samochodowe, podzespoły elektroniczne, materiały opakowaniowe dla przemysłu chemicznego i spożywczego. Fotopolimeryzacja jest oczywiście wykorzystywana również w druku 3D, gdzie wykorzystuje właściwości spektroskopowe odpowiednich żywic. Wykorzystanie naturalnych związków w branży druku 3D znacznie poszerza potencjalne zastosowania jego produktów. Ich biodegradowalność zmniejsza również ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. W badaniach wykorzystano dwa monomery pochodzenia roślinnego: epoksydowany olej sojowy oraz tlenek limonenu. Otrzymano kompozycje składające się z tioksantonu jako fotosensybilizatora, soli jodonowej oraz różnych kompozycji monomerów pochodzenia roślinnego i monomeru epoksydowego CADE. Badania FT-IR w czasie rzeczywistym przeprowadzono przy użyciu źródła światła emitującego promieniowanie o długości fali λ = 365 nm i λ = 405 nm. Uzyskano bardzo wysokie konwersje monomeru tlenku limonenu i niskie konwersje epoksydowanego oleju. Oznacza to, że są one obiecującymi kandydatami do zastosowań w druku 3D. Dlatego kolejnym etapem badań jest sprawdzenie przydatności przygotowanych kompozycji do druku 3D techniką SLA. Innowacyjność naszego wynalazku polega na możliwości wykorzystania kompozycji monomerów pochodzenia naturalnego w technologii druku 3D. Pozwala to m.in. na wykorzystanie produktów tej technologii w inżynierii biomedycznej, gdzie bardzo ważnym zagadnieniem jest biokompatybilność tworzonych materiałów. Wykorzystanie produktów pochodzenia naturalnego pozwala ograniczyć negatywny wpływ stosowania komponentów syntetycznych na środowisko naturalne.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube