Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Nowe katalizatory fotoredoksowe na bazie pochodnych antracenu dla wolnorodnikowych i hybrydowych żywic światłoczułych dla technologii druku 3D

autorzy: Magdalena Jankowska, Paweł Niezgoda, Joanna Ortyl, Filip Petko, Andrzej Świeży

Procesy fotopolimeryzacji wykorzystywane są obecnie w nowoczesnych technologiach do tworzenia polimerowych materiałów powłokowych. Druk 3D oparty na fotopolimeryzacji znajduje wiele obiecujących zastosowań w produktach konsumenckich, a także w inżynierii biomedycznej między innymi do implantacji, obrazowania, hodowli tkankowej oraz dostarczania leków. Cel i zakres pracy, wyznaczony został na podstawie analizy literatury
w temacie systemów inicjujących, a w szczególności tych dedykowanych do procesów fotopolimeryzacji kationowej. Obiektem badań była analiza przydatności pochodnych 9-[(E)-2-fenyloetenylo]antracenu do zastosowań w dwuskładnikowych systemach fotoinicjujących jako fotosensybilizatorów procesu fotopolimeryzacji kationowej, rodnikowej i hybrydowej, przy użyciu źródeł światła typu diody UV-LED (λ = 365 nm) oraz diody Vis-LED (λ = 405 nm oraz λ = 420 nm). Podążając za aktualnymi trendami, gdzie coraz powszechniejsze staje się stosowanie druku 3D inicjowanego światłem do otrzymywania modeli trójwymiarowych, postanowiono również sprawdzić przydatność sporządzonych kompozycji bazujących na
9-[(E)-2-fenyloetenylo]antracenu do aplikacji w druku 3D. Do monitorowania procesów fotopolimeryzacji w czasie rzeczywistym zastosowano metodę real-time FT-IR. Zastosowanie tej metody pozwoliło wyznaczyć stopnie konwersji grup funkcyjnych monomeru w funkcji czasu.

Poster

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube