Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Nowe, szybkie i wydajne fotoinicjatory rozpuszczalne w wodzie dedykowane do wytwarzania specyficznych biomateriałów za pomocą druku 3D-VAT

autorzy: Wiktoria Tomal, Andrzej Świeży, Filip Petko, Joanna Ortyl

Niniejszy wynalazek przedstawia szereg nowych, wodno-rozpuszczalnych, rodnikowych fotoinicjatorów, które z powodzeniem mogą być zastosowane do otrzymywania funkcjonalnych materiałów hydrożelowych do aplikacji biomedycznych, przy wykorzystaniu technologii addytywnych, a dokładniej druku 3D-VAT (w technologii DLP).

Poster

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Medal


Srebrny Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube