Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Trenażer LNG

autorzy: Konsorcjum projektu Trenażer LNG, w którego skład wchodzi SGSP, CNBOP-PIB, AMW, Ślusarstwo, ETC-PZL. Autorzy wynalazku: dr inż. Robert Piec, dr inż. Wiktor Gawroński, mgr inż. Przemysław Wysoczyński, mgr Daniel Wierzbicki, mgr inż. Wojciech Klapsa

Stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” zostało wykonane w ramach projektu „Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG”. Głównym celem powstania stanowiska było umożliwienie zrealizowania szkoleń z zakresu działań ratowniczych podczas awarii środków transportu LNG ze szczególnym uwzględnieniem transportu drogowego w Polsce. Dodatkowo w ramach projektu obrano sobie za cel opracowanie taktyki działania podczas awarii cysterny LNG oraz procedur szkoleniowych dla działań jednostek PSP na poziomie operacyjnym. Stanowisko składa się z 6 elementów treningowych:
1. Trenażer w postaci cysterny: wyposażony w orginalną instalację kriogeniczną stosowaną w cysternach transportujących LNG.
2. Trenażer Autobusu zasilanego LNG: stanowisko z orginalnie odtworzoną instalacją LNG, która pozwala na ćwiczenia różnych scenariuszy gaśniczych wycieku LNG z elementów instalacji.
3. Trenażer w postaci samochodu ciężarowego zasilanego LNG: umożliwiający przeprowadzenia praktycznego szkolenia w zakresie sposobów gaszenia pożarów samochodów zasilanych gazem LNG lub usuwania oraz zabezpieczania nieszczelności powstałych w wypadkach drogowych z udziałem samochodów zasilanych LNG.
4. Zbiornik: wyposażony w instalację LNG pozwalając symulować wycieki płynnej fazy LNG.
5. Certyfikowane stanowiska badawcze: w postaci tacy do swobodnego wylewania LNG, przestrzeń do badania dyspersji LNG w środowisku, stanowiska do badania sprzętu ochrony indywidualnej w obniżonych temperaturach.
6. Wirtualny symulator: umożliwiający odtworzenie scenariuszy treningowych wykorzystanych podczas ćwiczeń na stanowiskach stacjonarnych w rzeczywistości wirtualnej.

Poster

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Wzór użytkowy - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 7-8 skala przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube