Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Bezpieczeństwo i Ochrona
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukową, której misją jest działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej. W systemie ochrony przeciwpożarowej Instytut zapewnia wsparcie naukowo-badawcze i eksperckie poprzez wykorzystanie wiedzy technicznej, naukowej i organizacyjnej oraz doświadczeń w zakresie technologii, prowadzenia badań, certyfikacji i dopuszczeń wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa ratowników, ratowanych i bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy prowadzi działalność w zakresie badań, certyfikacji wyrobów i usług oraz wydawania europejskich i krajowych ocen technicznych. Instytut prowadzi działalność wydawniczą, szkoleniową, edukacyjną, naukową oraz techniczną w obszarze bezpieczeństwa pożarowego.

adres

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Polska

www

www.cnbop.pl

Wynalazki - Innowacje - Usługi

Polski
English
Facebook
youtube