Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Liniowe bio-poliole poliestrowe oraz sposób ich otrzymywania

autorzy: Paulina Parcheta-Szwindowska, Kamila Rohde, Janusz Datta

Przedmiotem wynalazku są liniowe bio-poliole poliestrowe oraz sposób otrzymywania liniowych bio-polioli poliestrowych z zastosowaniem związków pochodzenia naturalnego - mieszaniny bio-kwasów dikarboksylowych, bio-glikoli oraz ich mieszanin. Wynalazek ma zastosowanie w przemyśle tworzyw sztucznych do produkcji różnego rodzaju poliuretanów zwłaszcza pianek, elastomerów, materiałów powłokotwórczych, farb, lakierów czy klejów. Poliole stanowią jeden z dwóch głównych komponentów, z których otrzymuje się poliuretany, wpływających na właściwości uzyskanego produktu. Są to zazwyczaj ciecze o wysokiej lepkości zakończone grupami hydroksylowymi lub częściowo aminowymi. Do grupy najważniejszych polioli wykorzystywanych w syntezie poliuretanów należą poliole polieterowe oraz poliestrowe, z których najbardziej rozpowszechnione są polieterowe. Poliole poliestrowe, w tym liniowe, charakteryzują się masą cząsteczkową od ok. 1000 do ok. 6000 g/mol oraz stanowią drugą grupę polioli o największym światowym zużyciu. Sposób otrzymywania liniowych bio-polioli poliestrowych, charakteryzuje się według wynalazku tym, że wykorzystuje mieszaninę zarówno kwasów dikarboksylowych pochodzenia roślinnego jak i mieszaninę glikoli pochodzenia roślinnego.

Poster

Nauka

Medal


Srebrny Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube