Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Nauka
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów

Politechnika Gdańska znajduje się w gronie 8 polskich uczelni sklasyfikowanych w prestiżowym Academic Ranking of World Universities (ARWU) zwanym również Rankingiem Szanghajskim. Każdego roku ARWU klasyfikuje ponad 2000 uczelni i publikuje ponad 1000 najlepszych spośród nich. Politechnika Gdańska to druga najlepsza w Polsce uczelnia badawcza w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”. To tu powstają wynalazki wykorzystywane w Polsce i na świecie – komunikacja za pomocą oczu, ekologiczny lek na osteoporozę, biodegradowalne tworzywo i wiele innych. W 2017 roku Komisja Europejska przyznała PG prawo do posługiwania się prestiżowym logo HR Excellence in Research. Politechnika Gdańska została w ten sposób uznana za instytucję stwarzającą jedne z najlepszych warunków pracy i rozwoju dla badaczy w Europie. Wydział Chemiczny jest jedną z 8 jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej, technicznej uczelni badawczej, o dużym potencjale dydaktycznym i badawczym, który utworzony został w 1945 roku. W skład jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego PG wyróżnionych oprócz jednostek administracyjnych jest m.in. 13 Katedr, Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Laboratorium Genetyki Bakterii oraz Laboratorium Biotechnologii Regeneracyjnej. Oferta dydaktyczna Wydziału Chemicznego jest szeroka i zróżnicowana: 8 kierunków studiów I stopnia i 9 kierunków II stopnia, w tym 2 kierunki I i II stopnia międzywydziałowe oraz 1 kierunek I stopnia międzyuczelniany. Na Wydziale Chemicznych swoje prace realizują doktoranci Szkoły Doktorskiej utworzonej na Politechnice Gdańskiej 18 kwietnia 2019 roku, a prowadzonej wspólnie z dwoma gdańskimi instytutami Polskiej Akademii Nauk - Instytutem Maszyn Przepływowych (IMP PAN) oraz Instytutem Budownictwa Wodnego (IBW PAN). W ofercie Jednostki znajduje się kilka kursów studiów podyplomowych. Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej obecnie jest jednym z największych wydziałów chemicznych w Polsce, kształci ok. 2500 studentów i ponad 150 doktorantów. Oprócz działań dydaktycznych, WCh podejmuje liczne współprace z podmiotami gospodarczymi, a przede wszystkim prowadzi czynny udział w realizacji różnych projektów badawczych. Warte podkreśleniu jest uzyskanie przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej kategorii A+ co wskazuje na wysoki poziom prowadzonych prac badawczych podejmowanych na Wydziale oraz jego wysokim potencjale.

adres

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska

www

https://pg.edu.pl/

Wynalazki - Innowacje - Usługi

Polski
English
Facebook
youtube