Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Nowe sensory luminescencyjne do monitorowania postępu fotopolimeryzacji on-line oraz in-situ w trakcie drukowania 3D obiektów porowatych.

autorzy: Paweł Jamróz, Dawid Kiesiewicz, Łucja Maślerz, Maciej Pilch, Wiktoria Tomal, Joanna Ortyl

Rozwiązanie dotyczy nowych sensorów luminescencyjnych do monitorowania fotopolimeryzacji w trakcie druku 3D obiektów porowatych. Rozwój techniki monitorowania i kontroli druku 3D funkcjonalnych materiałów porowatych przyczyni się do rozwoju medycyny, przemysł chemicznego, motoryzacji i aeronautyki.

Poster

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Nagroda

SPECIAL AWARD OF INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE OF THE CZECH REPUBLIC

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube